Welke rollen zijn er binnen een VvE bestuur?

Wat wordt er van u als eigenaar van een appartement verwacht? Lees hier wat u kunt betekenen voor uw VvE.

VvE en vastgoed 4 jun 2020 3 minuten

VvE-voorzitter leidt de vergaderingen 

Vaak neemt een van de bewoners de rol van voorzitter op zich. En daarmee de taak om de vergaderingen van uw VvE te leiden. Zo’n vergadering wordt ook wel de vergadering van eigenaars genoemd. Wil of kan geen van de eigenaars voorzitter zijn? Dan kunnen de VvE-leden besluiten om voor deze taak iemand van buiten aan te trekken. Dat kan iemand zijn van een beheerderskantoor, maar kan ook iemand zijn die je als voorzitter gaat inhuren. Bijvoorbeeld: De rijdende voorzitter.

VvE-bestuur doet de financiën en voert besluiten uit

Het VvE bestuur kan uit één of meer bewoners bestaan. Ze worden benoemd door de eigenaars. Ook hier bestaat de mogelijkheid om voor bestuurders van buitenaf te kiezen. Behalve dat het bestuur de financiële zaken regelt en beslissingen van de vereniging van eigenaars uitvoert, heeft het bestuur nog een belangrijke taak. Het bestuur zorgt ook dat alle bewoners zich aan de gemaakte afspraken houden.

Wie doet wat binnen het VvE bestuur?  

Bestuursleden kunnen een specifieke taak hebben. Denk aan een penningmeester voor de financiën. Of aan een secretaris voor de communicatie met partijen buiten de vereniging. 

Daarnaast kan uw VvE ook commissies benoemen voor bepaalde taken. Bijvoorbeeld een kascommissie die de jaarrekening controleert, een groencommissie die de tuin doet of een commissie die zich met technische zaken bezighoudt. Deze personen en commissies mogen niet zomaar alleen beslissingen nemen voor de vereniging. Alles gebeurt in overleg, tenzij dat anders is geregeld. Zo kan uw VvE afspreken dat uitgaven onder een bepaald bedrag zonder toestemming van de eigenaars mogen gebeuren.

De rechten en plichten als eigenaar

Als bewoner van een appartementencomplex wilt u een prettige woonomgeving. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere bewoners. Om hiervoor te zorgen stelt uw VvE spelregels op. Deze afspraken staan in het huishoudelijk reglement. Ze gaan bijvoorbeeld over het bewonen en verhuren van uw appartement. Maar bijvoorbeeld ook over zaken als overlast, verbouwen of financiële verplichtingen.