Mensen overleggen aan tafel

Uw VvE en de financiën, wat zijn uw taken?

Als VvE bent u verplicht de jaarrekening te laten controleren. Dat kan door een kascommissie, maar ook door een externe accountant. Wie schakelt u in?
3 jun 2020 3 minuten

In een VvE regel je alles samen

Alle leden van een VvE dragen bij aan de manier waarop u samenleeft in uw gezamenlijke gebouw. Voor het bestuur van de VvE zijn vrijwilligers nodig. Misschien heeft uw VvE wel een onderhoudscommissie? Een hele belangrijke is de kascommissie, de financiën zijn tenslotte een belangrijke taak.

De financiële verplichtingen van een VvE bestuur

Het bestuur van een VvE heeft 3 financiële verplichtingen:
  1. Het maken van een jaarlijkse begroting.
  2. Het opstellen van een jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit een balans en een exploitatierekening.
  3. Het aanhouden van een reservefonds voor onderhoud van het gebouw en onvoorziene uitgaven.
Deze verplichtingen staan beschreven in de akte van splitsing. De kascommissie van de VvE controleert de financiële stukken.

De taken van een kascommissie binnen de VvE

De kascommissie doet onderzoek
Voordat het bestuur de jaarrekening overlegt aan de vergadering van eigenaars, is een controle van de stukken nodig. Daarvoor kan uw VvE een kascommissie instellen. Zo’n commissie bestaat uit minstens 2 leden van de VvE. Ze worden jaarlijks benoemd door de vergadering van eigenaars. De leden van deze commissie mogen geen lid zijn van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de financiële stukken. Tijdens de vergadering van eigenaars doet ze verslag hierover.

Wat mag een kascommissie?

In het Burgerlijk Wetboek (boek 2 artikel 48 lid 2) staan de bevoegdheden van een kascommissie. Zo mag de commissie het financiële beheer en het bestuursbeleid beoordelen. Daarbij treedt de kascommissie onafhankelijk op. Het VvE bestuur moet alle financiële stukken beschikbaar stellen aan de commissie. Bijvoorbeeld een overzicht van de bezittingen van de VvE of alle facturen. De kascommissie heeft een grote rol bij de financiële verplichtingen van uw VvE. Ook heeft de commissie een belangrijke onderzoekstaak. Zijn er ernstige zaken of misstanden rond de jaarrekening? Dan moet de commissie dit melden in de vergadering van eigenaars.

VvE bestuur legt verantwoording af

De exploitatierekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de VvE. De balans geeft een beeld van de bezittingen. Dit is in de praktijk vaak een momentopname van het spaarsaldo. Het bestuur legt deze financiële stukken voor aan de vergadering van eigenaars van de VvE. Daarbij verantwoordt het VvE bestuur zich voor het beleid dat het heeft gevoerd.

Externe accountant is objectief

Grote VvE’s schakelen ook wel een accountant in voor de controle van de jaarrekening. Voordeel van een externe accountant is een onafhankelijke en objectieve kijk op de financiën. Bovendien leveren accountantsbureaus specialisten. Ze kunnen cijfers beter doorzien dan een kascommissie. Natuurlijk zijn de kosten wel hoger.