2 vrouwen in gesprek op de galerij in het appartementencomplex

Een slapende VvE activeren in 6 stappen

Is uw Vereniging van Eigenaren (VvE) niet actief? Dat heet een ‘slapende VvE’. Wilt u deze slapende VvE activeren? Lees de 6 stappen om uw slapende VvE te activeren.
10 aug 2023 5 minuten

Wat is een slapende VvE?

Een slapende VvE is een niet of weinig actieve VvE. Voordat u een appartement koopt, is het daarom goed om naar de VvE te informeren. Hoe actief is de VvE? En hoe staat ze er financieel voor? Het gebeurt regelmatig dat iemand een appartement koopt, daar al even in woont en nooit iets merkt van een VvE. In dat geval is er dus sprake van een ‘slapende VvE’.

Gevolgen van een slapende VvE

Slapende VvE’s zijn een risico. Want als de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw niet of slecht worden onderhouden, kan dat tot hoge kosten voor de eigenaars leiden. Vaak letten appartementseigenaren bij een slapende VvE alleen op het onderhoud van hun eigen appartement. Met ernstig achterstallig onderhoud aan het gebouw als resultaat. Een slapende VvE kan het ook moeilijk maken om een hypotheek te krijgen. Hypotheekverstrekkers stellen een actieve VvE steeds vaker als voorwaarde.
Hypotheekverstrekkers stellen een actieve VvE steeds vaker als voorwaarde. Het is dus belangrijk om van tevoren te checken hoe alles werkt.”

Een actieve VvE maakt wonen prettiger en beperkt risico’s

De belangrijkste taak van een VvE is het hele appartementsgebouw in goede staat te houden. Dat vraagt om te beginnen goed onderhoud. Daarmee beperk je de kans op schade en zijn de onderhoudskosten laag. Ook door omstandigheden, zoals storm of brand, kan er schade ontstaan. Iedere appartementseigenaar draagt als lid van de VvE bij aan het herstellen van de schade.

De kosten voor herstelwerkzaamheden per appartementseigenaar kunnen enorm oplopen. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom is het van belang uw VvE te activeren, de risico’s te inventariseren, en die te beperken met bijvoorbeeld verzekeringen voor uw VvE.

Stappenplan: een slapende VvE activeren

Met deze 6 stappen kunt u uw slapende VvE activeren.

Ga op zoek naar de volgende documenten:

Splitsingsakte
Dit is het bewijs dat het gebouw is verdeeld in appartementen. In dit artikel leest u meer over de akte van splitsing en modelreglementen.

Splitsingsreglement
Dit is onderdeel van de splitsingsakte en bevat de regels van de VvE. Het is een wettelijk verplicht document. In het splitsingsreglement staan de naam, locatie en gemeente waarin de VvE actief is. De naam van het splitsingsreglement moet beginnen met ‘Vereniging van Eigenaars’.

Huishoudelijk reglement
In dit reglement staan de afspraken die de bewoners onderling hebben gemaakt. Het kan zijn dat dit nog niet bestaat. 

Bestaande contracten
Dit zijn bijvoorbeeld contracten voor onderhoud, schoonmaak en VvE verzekeringen.

Overzicht van de financiën
Een VvE heeft financiële verplichtingen, zoals de jaarrekening en begroting. Is deze informatie niet beschikbaar? Dan kunt u die tegen betaling opvragen bij het Kadaster.

Nodig alle appartementseigenaars schriftelijk uit voor de oprichtingsvergadering. Verstuur de uitnodiging twee weken voor de bijeenkomst.
Voor een succesvolle oprichtingsvergadering is het handig dat alle eigenaren weten waar u met elkaar over gaat praten. Een heldere agenda en leesbare bijlagen zijn belangrijke vergaderstukken.
Door een volmacht te tekenen, laten appartementseigenaars die niet aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering toch hun stem meetellen tijdens de bijeenkomst. Lees meer over hoe het stemmen in een VvE in z'n werk gaat.
Dat is belangrijk omdat er voldoende appartementseigenaars aanwezig moeten zijn tijdens de oprichtingsvergadering. Is dat niet het geval? Dan zijn de besluiten die worden genomen wettelijk niet geldig. Schrijf dan binnen 6 weken een nieuwe vergadering uit.
Plan daarin ook de volgende vergaderingen. Dan kan iedereen die alvast in zijn of haar agenda zetten Lees ook hoe u alle wettelijke en noodzakelijke dingen als financiën, inschrijven bij de Kamer van Koophandel en verzekeringen regelt.