Bestuur aan tafel

Welke rollen zijn er binnen een VvE bestuur?

Een VvE bestuur wordt benoemd door de vergadering van eigenaars. Het bestuur kan bestaan uit 1 persoon of meer personen. Lees hier wat u kunt betekenen voor uw VvE.
4 jun 2020 3 minuten

Het VvE bestuur

De vergadering van eigenaars benoemt het VvE bestuur. Het bestuur kan bestaan uit 1 persoon (de voorzitter) of meer personen. Maar altijd een oneven aantal mensen. Dat mogen leden van de VvE zijn, maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk dat een externe partij een deel van de bestuurstaken doet. Rollen in een VvE bestuur zijn bijvoorbeeld:
  1. Voorzitter
  2. Penningmeester
  3. Secretaris
  4. Commissies voor bepaalde taken
  5. Raad van commissarissen

Wat doet het VvE bestuur?

Behalve dat een VvE bestuur de financiële zaken regelt en beslissingen van de vereniging van eigenaars uitvoert, heeft het nog een belangrijke taak. Het bestuur zorgt ook dat alle bewoners zich aan de gemaakte afspraken houden. Lees meer over de taken en plichten van een VvE bestuur.

Wie doet wat binnen het VvE bestuur?

Bestuursleden kunnen een specifieke taak hebben. De meest voorkomende rollen en bijbehorende taken, zetten we op een rij.
Een VvE voorzitter leidt de vergaderingen. Vaak neemt 1 van de bewoners de rol van voorzitter op zich. En daarmee de taak om de vergaderingen van uw VvE te leiden . Zo’n vergadering wordt ook wel de vergadering van eigenaars genoemd. Wil of kan geen van de eigenaars voorzitter zijn? Dan kunnen de VvE leden besluiten om voor deze taak iemand van buiten aan te trekken. Dat kan iemand zijn van een beheerderskantoor, maar kan ook iemand zijn die je als voorzitter gaat inhuren.
Een penningmeester beheert de financiën en kas van de VvE. Een belangrijke taak is het berekenen van de servicekosten. Daarnaast zorgt de penningmeester voor het innen van de bijdragen van de eigenaars. Ook maakt een penningmeester de jaarrekening.
De secretaris organiseert de vergaderingen van de VvE en maakt de agenda en notulen. Ook zorgt hij voor de communicatie met partijen buiten de vereniging van eigenaren.

De vergadering van eigenaars kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Bijvoorbeeld een kascommissie die de jaarrekening controleert, een groencommissie die de tuin doet of een commissie die zich met het verduurzamen van uw VvE bezighoudt.

Deze commissies mogen niet zomaar alleen beslissingen nemen voor de VvE. De verantwoordelijkheid blijft bij de vergadering en/of het bestuur. Alles gebeurt in overleg, tenzij dat anders is geregeld. Zo kan uw VvE afspreken dat uitgaven onder een bepaald bedrag zonder toestemming van de eigenaars mogen gebeuren.
Formeel moet naast het bestuur van de VvE, ook de raad van commissarissen de jaarrekening en begroting ondertekenen. De meeste VvE’s hebben geen raad van commissarissen. In plaats daarvan controleert de kascommissie van een VvE de financiële stukken. Bij een kleine vereniging kunnen de leden dit ook zelf doen. Verenigingen die modelreglement 2017 volgen en geen externe accountant hebben, moeten een kascommissie hebben.

VvE zonder bestuur

Een VvE bestuur is verplicht. Dus eigenlijk zou het niet mogelijk zijn om te wonen in een appartement met een VvE zonder bestuur. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit, bijvoorbeeld in kleine VvE’s (met minder dan 3 eigenaren) waar tegelijk mensen verhuizen.

De rechten en plichten als eigenaar

Als bewoner van een appartementencomplex wilt u een prettige woonomgeving. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere bewoners. Om hiervoor te zorgen stelt uw VvE spelregels op. Deze afspraken staan in het huishoudelijk reglement. Ze gaan bijvoorbeeld over het bewonen en verhuren van uw appartement. Maar bijvoorbeeld ook over zaken als overlast, verbouwen of financiële verplichtingen.