Uitvaart­verzekering

Verzeker een bedrag voor uw uitvaart

Met een Uitvaartverzekering verzekert u de kosten van uw uitvaart. Zo neemt u uw nabestaanden deze zorg uit handen. De Uitvaartverzekering loopt levenslang. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is bedoeld voor de kosten van de uitvaart.

Centraal Beheer verkoopt geen uitvaartverzekering meer. U kunt bij ons een bedrag verzekeren met de Overlijdens­risico­verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit als u voor de einddatum overlijdt. Hieronder leest u meer over het verschil tussen een overlijdens­risico­verzekering en een uitvaartverzekering.

Kies wat past bij uw situatie

Een Overlijdensrisicoverzekering of Uitvaartverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u een bedrag voor uw nabestaanden. Een overlijdensrisicoverzekering loopt niet levenslang, maar tot een bepaalde leeftijd. En keert uit als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Uw nabestaanden kiezen zelf waarvoor ze het bedrag gebruiken. Bijvoorbeeld om het wegvallen van uw inkomen op te vangen. Of om uw uitvaart te betalen.

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van uw begrafenis of crematie. Zo neemt u uw nabestaanden deze zorg uit handen. De uitvaartverzekering loopt levenslang. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is bedoeld voor de kosten van de uitvaart. Voor een uitvaartverzekering kunt u bijvoorbeeld terecht bij Monuta. Ga naar monuta.nl/uitvaartverzekering
Uitvaart­verzekering Overlijdens­risico­verzekering
Welk bedrag kunt u verzekeren? Maximaal € 15.000,- Tussen € 10.000,- en € 2.000.000,-
Wanneer volgt er een uitkering? Altijd Alleen als u overlijdt voor de einddatum van de verzekering
Uitkering Bedrag in 1 keer Bedrag in 1 keer
Bouwt u waarde op met deze verzekering? Ja Nee
Hoe lang loopt de verzekering? Levenslang Tot de met u afgesproken leeftijd
Nog af te sluiten bij Centraal Beheer? Nee Ja

Sloot u eerder een Uitvaartverzekering af bij Centraal Beheer?

U kunt bij ons terecht voor aanpassen van uw verzekering en andere vragen.Heeft u vragen over uw Uitvaartverzekering bij Centraal Beheer? Dan kunt u ‘Even Apeldoorn’ bellen: (055) 579 8181. Onze medewerkers helpen u graag.

Een overlijden doorgeven?

Bel ons op (055) 579 8181. Of stuur een e-mail naar levensverzekering@centraalbeheer.nl.

Uw uitvaartverzekering stoppen

Ga naar het formulier Afkoop Uitvaartverzekering. Stuur ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) mee.

Wij keren de afkoopwaarde uit als wij alle gegevens hebben gekregen. Soms zijn er bijzondere redenen waardoor u uw uitvaartverzekering niet kunt afkopen of eerst een andere partij toestemming moet vragen. Dit geldt bijvoorbeeld bij faillissement, bewindvoering of beslaglegging. Neem in dat geval even contact met ons op.

De begunstiging wijzigen

De begunstigde is de persoon die de uitkering krijgt. Bel ons op (055) 579 8181 als u de begunstiging wilt wijzigen. Of stuur een e-mail naar levensverzekering@centraalbeheer.nl.

Een andere wijziging doorgeven

Wilt u iets anders aanpassen? Bel ons op (055) 579 8181. Of stuur een e-mail naar levensverzekering@centraalbeheer.nl.

Kijk regelmatig of uw Centraal Beheer Uitvaartverzekering nog aansluit bij uw wensen

U heeft uw verzekering een tijd geleden afgesloten. Misschien is uw situatie veranderd of heeft u nu andere wensen.

Controleer of uw verzekerd bedrag nog past bij uw wensen

Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting ) heeft onderzocht wat een uitvaart tegenwoordig kost. Een uitvaart kost gemiddeld € 7.500,-. Wilt u weten wat de kosten zijn van een uitvaart die voldoet aan uw wensen? Vul dan de ‘uitvaartkostenmeter’ in op www.monuta.nl/uitvaartkosten.