De begunstigden van uw Uitvaart­verzekering

Aan wie keren wij uit?

De uitkering gaat altijd naar de begunstigden op de polis. Oók als er iets anders in het testament staat. Wij leggen u uit hoe dit zit.

Hoe werkt het precies?

De uitkering uit uw uitvaart­verzekering gaat altijd naar de begunstigden op de polis. Oók als er iets anders in het testament staat. De volgorde van de begunstigden in de polis bepaalt wie de uitkering krijgt.
  • De begunstigde op plaats 1 heeft het eerste recht op de uitkering.
  • Overlijdt een begunstigde? Dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Behalve als de overleden begunstigde een kind is van de verzekeringnemer en zelf ook kinderen heeft. Dan nemen de kinderen zijn plaats in.
  • Weigert een begunstigde de uitkering? Ook dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde.
  • Hebben meer begunstigden dezelfde plaats in de volgorde op de polis? Dan krijgt iedere begunstigde evenveel.
U heeft uw verzekering een tijd geleden afgesloten. Kijk daarom goed of uw begunstigden nog naar wens zijn. Wilt u de begunstiging op uw polis veranderen? Geef het aan ons door.

Even een voorbeeld

Een verzekeringnemer heeft zijn 3 kinderen gekozen als 1e begunstigde. Het oudste kind is overleden. Dit oudste kind had twee kinderen. De 2 nog levende kinderen van de verzekeringnemer krijgen nu ieder 1/3 deel van de uitkering. De 2 kinderen van het overleden oudste kind krijgen ieder 1/6 deel.
Begunstiging wijzigen