Schadevrije jaren van uw auto, motor of camper

Schadevrije jaren: opbouwen, opvragen, aantonen of overdragen

U kunt uw schadevrije jaren terug vinden op uw polisblad onder documenten in Mijn Centraal Beheer. Bent u nog geen klant? Kijk dan op het polisblad van uw vorige autoverzekering.

Elk jaar waarin u geen schade meldt, is een schadevrij jaar

Elk jaar waarin u geen schade meldt, krijgt u er 1 extra schadevrij jaar bij. U krijgt korting voor schadevrije jaren. Dit wordt ook wel no-claimkorting genoemd. Het aantal schadevrije jaren dat u heeft, bepaalt dus voor een deel de premie die u betaalt. U krijgt de extra korting en het schadevrije jaar als we uw verzekering verlengen.

Schadevrije jaren horen bij 1 persoon en 1 motorrijtuig. U kunt uw opgebouwde schadevrije jaren voor 1 auto, motor of camper gebruiken. Verzekert u een extra auto bij ons? Dan krijgt u daarvoor dezelfde no-claimkorting als voor uw 1e auto. Dit geldt voor een andere auto van uzelf of van uw partner met wie u samenwoont. Let op: dit geldt niet als de 2e auto die u wilt verzekeren minder dan 0 schadevrije jaren heeft.

Deze regeling geldt ook als u bij ons een Motorverzekering heeft en een extra motor verzekert. Of als u bij ons een Camperverzekering heeft en een extra camper verzekert. U krijgt dan dezelfde no-claimkorting als voor het eerste voertuig.

Schadevrije jaren bouwt u op als u uw verzekering afsluit

Sluit u voor het eerst een autoverzekering, motorverzekering of camperverzekering af? Dan begint u met 0 schadevrije jaren. Rijdt u 1 jaar zonder schade? Dan krijgt u er 1 schadevrij jaar bij. Hierdoor kan uw no-claimkorting stijgen. 

Bij ons bouwt u met uw brommer of scooter geen schadevrije jaren op

Onze Bromfietsverzekering kent geen bonus-malus kortingen. U bouwt dan ook geen schadevrije jaren op. Wel kunt u een overzicht krijgen van uw schadeverleden.
Dit overzicht kunt u meenemen naar een andere verzekeraar.

U verliest schadevrije jaren als u een schade heeft 

Heeft u een schade? Dan dalen uw schadevrije jaren als we uw verzekering verlengen. Dit geldt als u schade bij een ander maakt. We noemen dat WA-schade. Of als uw schade heeft door vandalisme of een aanrijding door uw schuld. Heeft u een ruitschade of natuurschade? Dan verliest u geen schadevrije jaren. Lees meer over wat een schade betekent voor uw schadevrije jaren.

Uw schadevrije jaren staan in een landelijk systeem

De meeste verzekeraars houden uw schadevrije jaren bij in een landelijke database: Roy-data.

Alle Nederlandse verzekeraars kunnen bij deze gegevens. Sluit u een verzekering af voor uw auto, motor of camper? Dan geeft u zelf het aantal schadevrije jaren aan ons door. In Roy-data controleren wij of het aantal schadevrije jaren dat u opgaf klopt. U krijgt dan de korting die hoort bij het aantal schadevrije jaren die wij vinden in Roy-data. Controleer daarom of uw vorige verzekering is gestopt. Alleen dan zien wij het aantal schadevrije jaren dat u opbouwde.

Zo toont u uw schadevrije jaren aan met een leaseauto of een auto in het buitenland 

Reed u voor een langere tijd een leaseauto of auto van uw werkgever? Of had u in het buitenland een auto? En wilt u uw schadevrije jaren gebruiken voor uw eigen auto? Toon dan uw schadevrije jaren aan met een leaseverklaring of royementsverklaring.  Stuur ons deze verklaring binnen 14 dagen na het afsluiten van uw verzekering. U kunt deze ook eenvoudig online uploaden.

Vraag zelf uw gegevens op bij Roy-data 

U kunt zelf uw schadevrije jaren opvragen door een formulier in te vullen. Het duurt maximaal 28 dagen voordat u het aantal schadevrije jaren weet. 
Let op: het aanvragen van uw schadevrije bij Roy-data heeft alleen zin als u geen autoverzekering op uw naam heeft staan. Roy-data past de schadevrije jaren namelijk alleen aan als u uw autoverzekering stopt, bijvoorbeeld omdat u bent overgestapt naar een andere verzekeraar. Heeft u een autoverzekering? Dan vindt u uw schadevrije jaren op uw polisblad. 

Uw schadevrije jaren blijven 3 jaar geldig

Zegt u uw autoverzekering op en sluit u daarna geen nieuwe autoverzekering af? Dan zijn uw schadevrije jaren bij ons 3 jaar geldig. Sluit u binnen 3 jaar een nieuwe verzekering bij ons af voor uw auto, motor of camper? Dan tellen uw schadevrije jaren nog mee voor de korting die u krijgt.

Veel gestelde vragen

Voor elk jaar waarin u geen schade meldt, krijgt u er 1 extra schadevrij jaar bij. Voor schadevrije jaren krijgt u korting op uw premie. Dit wordt ook wel no-claimkorting genoemd. Het aantal schadevrije jaren dat u heeft, bepaalt dus voor een deel de premie die u betaalt. U krijgt het schadevrije jaar en de extra korting als we uw verzekering verlengen.
Als u een autoverzekering, motorverzekering of camperverzekering afsluit, begint u met 0 schadevrije jaren. Rijdt u 1 jaar zonder schade? Dan krijgt u er 1 schadevrij jaar bij. Hierdoor kan uw no-claimkorting stijgen. 
Stel, u maakt schade bij een ander? We noemen dat WA-schade. Dan dalen uw schadevrije jaren meestal met 5 jaar als we uw verzekering verlengen. Ook als u schade heeft door vandalisme of een aanrijding door uw schuld, dalen uw schadevrije jaren. Dus heeft u 10 schadevrije jaren? Dan heeft u er na de schade nog 5. Heeft u een ruitschade of natuurschade? Dan verliest u geen schadevrije jaren. Lees meer over wat een schade betekent voor uw schadevrije jaren.
U kunt uw schadevrije jaren altijd terugvinden in Mijn Centraal Beheer. Bent u nog geen klant? Dan vindt u uw schadevrije jaren op het polisblad van uw verzekering.
Wij zoeken uw schadevrije jaren op in Roy-data tot 3 jaar terug. Sluit u binnen 3 jaar een nieuwe Autoverzekering af? Dan gelden uw schadevrije jaren in Roy-data voor het bepalen van de korting die u krijgt. Na 3 jaar vervallen uw schadevrije jaren voor ons.
Misschien heeft u schadevrije jaren opgebouwd op naam van een bedrijf. In sommige gevallen kunt u die schadevrije jaren overnemen op uw naam. Wij vragen dan een verklaring van het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd. Dat kan in 3 situaties.

U neemt de schadevrije jaren over van uw leaseauto

Vraag dan bij uw leasemaatschappij een speciale brief aan. Een zogenoemde ‘leaseverklaring’. Hierin staat hoeveel opgebouwde schadevrije jaren u heeft. De verklaring moet voldoen aan onze checklist leaseverklaring.
Bekijk de checklist

U neemt schadevrije jaren over van uw (vorige) werkgever

Uw (vorige) werkgever kan schadevrije jaren aan u overdragen als de auto waarin u reed op naam van het bedrijf of uw werkgever staat. Dat regelt u gemakkelijk door samen een overdrachtsverklaring in te vullen.
Regel het eenvoudig

U bent zzp'er en neemt schadevrije jaren over

Stuur ons dan een document waaruit blijkt dat u de regelmatige bestuurder was van de auto. Bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarop staat dat u een eenmanszaak heeft.
Regel het eenvoudig
U kunt uw kind op uw polis zetten. U geeft dan aan dat hij of zij de hoofdbestuurder van de auto is. Uw kind bouwt dan zelf geen schadevrije jaren op. Uw kind kan beter zelf een autoverzekering afsluiten, zodat het schadevrije jaren opbouwt. Wel kunt u uw schadevrije jaren overdragen aan uw kind als het vermeld staat als hoofdbestuurder op de verzekering. U regelt het gemakkelijk zelf met een overdrachtsverklaring. Hierna zijn de schadevrije jaren niet meer van u.
Regel het eenvoudig
U kunt uw schadevrije jaren overdragen aan uw partner. Bijvoorbeeld als u geen auto meer heeft en uw partner wel. Uw partner krijgt het aantal schadevrije jaren, met de no-claimkorting die daarbij hoort. Hierna zijn deze schadevrije jaren niet meer van u. Schadevrije jaren overdragen regelt u gemakkelijk door samen een overdrachtsverklaring in te vullen.
Regel het eenvoudig

Regel de overdracht van schadevrije jaren en geef door wat er met uw Autoverzekering moet gebeuren. U regelt het makkelijk met het formulier Verandering en overdracht bij scheiding. Komt u er niet uit? Bel dan (055) 579 8000. Dan helpen wij u via de telefoon verder. Bekijk onze openingstijden. Wij helpen u graag.