Persoonlijke Ongevallenverzekering

Te ontvangen bedrag

U ontvangt het verzekerde bedrag of een deel ervan als u blijvend invalide raakt door een ongeval. Uw nabestaanden ontvangen het bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Welk bedrag wij betalen hangt af van wat u heeft en hoe ernstig het is

Soms ontvangt u het volledige verzekerde bedrag. En soms ontvangt u een deel van het verzekerde bedrag. In onderstaande tabel ziet u hoeveel procent van het verzekerde bedrag u ontvangt als u blijvend invalide raakt door een ongeval.
Hoofd Percentage van het verzekerd bedrag
U bent blind aan beide ogen of mist beide ogen 100%
U bent blind aan 1 oog of mist 1 oog 30%
U bent helemaal doof 60%
U bent doof aan 1 oor 25%
U heeft geen oorschelp meer 5%
U kunt niet meer praten 50%
U kunt niet meer ruiken of proeven 10%
U heeft geen neus meer of uw neus werkt helemaal niet meer 10%

Organen Percentage van het verzekerd bedrag
U heeft geen milt meer of uw milt werkt helemaal niet meer 10%
U heeft 1 nier niet meer of 1 nier werkt helemaal niet meer 20%
U heeft 1 long niet meer of 1 long werkt helemaal niet meer 30%

Armen of benen Percentage van het verzekerd bedrag
U heeft geen armen meer of kunt beide armen helemaal niet meer gebruiken 100%
U heeft geen benen meer of kunt beide benen helemaal niet meer gebruiken 100%
U heeft geen voeten meer of kunt beide voeten helemaal niet meer gebruiken 100%
U mist 1 arm of kunt 1 arm helemaal niet meer gebruiken 80%
U mist 1 hand of kunt 1 hand helemaal niet meer gebruiken 70%
U mist 1 duim of kunt 1 duim helemaal niet meer gebruiken 25%
U mist 1 wijsvinger of kunt 1 wijsvinger helemaal niet meer gebruiken  15%
U mist 1 middelvinger of kunt 1 middelvinger helemaal niet meer gebruiken 12%
U mist 1 been of kunt 1 been helemaal niet meer gebruiken 70%
U mist 1 voet of kunt 1 voet helemaal niet meer gebruiken 50%
U mist 1 grote teen of kunt 1 grote teen helemaal niet meer gebruiken 10%
U mist 1 van uw andere tenen of kunt 1 van uw andere tenen helemaal niet meer gebruiken 5%