Veelgestelde vragen

Nabestaandenplan

Heeft u een vraag over de verzekering? Hieronder vindt u een aantal vragen die wij vaak horen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust onze Klantenservice: (055) 579 8100.
Ja, u zit beslist niet aan de verzekering vast. Er is geen opzegtermijn en ook geen vaste contractduur. U kunt de premiebetaling dus tussentijds stoppen. Wanneer u stopt met premiebetaling heeft u recht op een premievrije voortzetting van de verzekering als de premievrije waarde € 5.000,- of meer bedraagt. Is de premievrije waarde lager dan € 5.000,- op het moment dat u de verzekering beëindigt? Dan volgt er geen uitkering bij overlijden.
Het maandelijkse bedrag wordt netto uitbetaald, maar de waarde van deze uitkering wordt bij uw vermogen gerekend. Als dit bedrag boven de vrijstelling uitkomt bent u vermogens­rendements­heffing verschuldigd. Wij zijn verplicht de waarde van deze uitkeringen jaarlijks op te geven aan de Belastingdienst.
Wanneer de nabestaande die de maandelijkse uitkering ontvangt overlijdt voordat de uitkeringstermijn is verstreken, dan wordt de verzekering uitgekeerd aan de erfgenamen.