Particulier verhuur Bootverzekering

Verhuur uw boot met een gerust gevoel

Wilt u uw boot af en toe verhuren? Dan is uw boot niet automatisch op de bootverzekering verzekerd voor schade die ontstaat tijdens de verhuurperiode. Daar kunt u zich wel voor verzekeren met de dekking Particuliere verhuur. U moet uw boot dan wel verhuren via een bootdeelplatform, zoals Barqo

Welke schade is er verzekerd tijdens de verhuur

Welke schade verzekerd is, hangt af van de dekkingen die u heeft gekozen voor uw boot. Dus heeft u bijvoorbeeld Aanvaring en Eigen gebrek verzekerd? Dan is een schade door een aanvaring tijdens de verhuur meeverzekerd. Heeft u Aanvaring en Eigen gebrek niet verzekerd? Dan is dit tijdens de verhuur ook niet verzekerd.

Als u de boot verhuurt, gelden deze regels:

 • Uw boot is alleen verzekerd als u een huurcontract heeft afgesloten met de huurder. Dit huurcontract is opgesteld door een online deelplatform.
 • U mag uw boot alleen verhuren aan particulieren.
 • Voordat u de boot verhuurt, vult u samen met de huurder een checklist over uw boot in. Ook controleert u het ID bewijs van de huurder. 
 • U mag uw boot maximaal 60 dagen per jaar verhuren. Waarvan maximaal 15 dagen aaneengesloten. 
 • U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is als de huurder uw boot heeft uitgeleend, onderverhuurd en/of doorverhuurd. 
 • Schade door transport over de weg door de huurder is niet verzekerd. 
 • De spullen van de huurder zijn niet verzekerd.
 • Waterskiën en deelname aan wedstrijden is niet verzekerd.
 • Het verzekerde vaargebied is Nederland + 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust. Ook als u zonder verhuur voor een groter vaargebied heeft gekozen.
 • Bij schade geldt het eigen risico dat op uw polisblad staat. Koos u voor een eigen risico dat lager is dan € 150,-? Dan geldt er een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.
 • Huurderving is niet verzekerd. Dat betekent: kunt u uw boot niet verhuren? Om wat voor reden dan ook. En loopt u doordoor huurinkomsten mis? Dan zijn deze inkomsten niet verzekerd.
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw huurders zich houden aan specifieke eisen voor bijvoorbeeld beveiliging, vaarbewijs, alcoholgebruik. Blijkt bij schade dat de huurders zich niet hielden aan de eisen? Dan kunnen wij schadevergoeding weigeren.

Kiest u voor Particuliere verhuur? Dan komen deze regels op uw polisblad te staan.

Sluit telefonisch af: (055) 579 8060