Bonus-maluskorting

Autoverzekering

Bonus-maluskorting

Hoe werkt Bonus Malus?

Voor de auto, motor en camper verzekering geldt Bonus Malus. Dit is een kortingssysteem waar bijna alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland gebruik van maken. Hoe minder schade u claimt hoe meer korting u krijgt op uw premie. Heeft u toch schade en claimt u deze? Dan krijgt u meestal minder korting.

Geen schade betekent meer schadevrije jaren

U bouwt tijdens de looptijd van uw autoverzekering schadevrije jaren op. Tenminste als u geen schade claimt. Heeft u veel schadevrije jaren? Dan krijgt u meer korting op uw premie. U betaalt minder premie dan iemand met weinig schadevrije jaren. De korting wordt bepaald aan de hand van de Bonus Malus tabel.

Claimt u schade? Dan gaat uw premie omhoog

Als u schade heeft en deze claimt, gaat uw premie meestal omhoog. Door het claimen van de schade daalt u meestal op de Bonus Malus ladder. En gaat uw premie daardoor omhoog. Een korting (bonus) kan dan een toeslag worden (malus).

No-claim beschermer

Heeft u toch een keer schade? En wilt u graag uw korting houden? Dat kan met de 'no-claimbeschermer'. U mag dan 1 keer per jaar een schade claimen. Wij vergoeden dan de schade. En uw korting blijft gelijk. Het aantal schadevrije jaren verandert wel. Dit aantal geven we door als u uw verzekering bij ons opzegt. Als u de no-claimbeschermer van uw polis haalt kan dit gevolgen voor uw premie hebben.

Schade, wat betekent dat?U valt terug U valt NIET terug
WA


Aanrijding
  • *

Vandalisme
  • *

Brand

Storm

Natuurgeweld

Diefstal

Inbraak

Ruitschade

* Als een schuldige tegenpartij bekend is en we hebben de schade verhaald, dan valt u niet terug. Van verhalen van de schade is sprake als wij het uitbetaalde schadebedrag weer terug hebben ontvangen.

Veelgestelde vragen

Wij berekenen uw korting door het aantal schadevrije jaren op te zoeken in de Bonus Malus tabel. Deze Bonus Malus tabel heeft 20 treden. In de tabel komen 0 schadevrije jaren overeen met trede 6. Ieder jaar dat u schadevrij rijdt levert 1 nieuw schadevrije jaar op en klimt u 1 trede op de Bonus-Malus ladder.

In Nederland hebben alle verzekeraars afgesproken dat we bij een beëindiging de schadevrije jaren melden aan RoyData. Dat is een centraal registratie systeem. Daar worden de schadevrije jaren geregistreerd en bewaard.

Sluit u een nieuwe autoverzekering af? Dan controleert de verzekeraar altijd of er in RoyData schadevrije jaren staan geregistreerd. Is dit het geval dan worden ze overgenomen naar de nieuwe autoverzekering.

Het opvragen duurt altijd even. Daarom vraagt Centraal Beheer Achmea bij het afsluiten van een autoverzekering altijd naar de schadevrije jaren. Op basis daarvan maken wij de premieberekening en de polis. Blijkt na controle in RoyData dat dit aantal niet klopt? Dan corrigeren wij de premie. Dit kan betekenen dat de premie hoger of lager wordt.

De schadevrije jaren kunt u opvragen bij uw vorige verzekeraar. Uw schadevrije jaren staan op de premiespecificatie die u bij de nota ontvangt.

Schadevrije jaren blijven na beëindiging van uw autoverzekering 3 jaar geldig. Heeft u in die periode geen andere autoverzekering gehad? Dan kunt u uw schadevrije jaren niet meenemen naar een nieuwe verzekeraar.

Uw verzekeraar houdt de schadevrije jaren bij van de verzekeringen die bij hem lopen. Het aantal schadevrije jaren van de verzekeringen die u heeft beëindigd, worden bewaard. Dat doen ze in een centraal registratiesysteem: RoyData. Wisselt u van verzekeraar? Dan controleert uw nieuwe verzekeraar uw aantal schadevrije jaren in RoyData.

In bepaalde gevallen raakt u niet direct uw schadevrije jaren kwijt als u een schade claimt. Een schade die is verzekerd onder de dekkingen Brand Storm en Natuur, Diefstal en/of Inbraak en Ruit hebben geen gevolgen voor de schadevrije jaren. Alleen een schade die valt onder de dekking WA en/of Aanrijding en Vandalisme heeft gevolgen voor het aantal schadevrije jaren. Kunnen wij het schadebedrag verhalen op een schuldige partij? Dan heeft deze schade ook geen gevolgen voor uw schadevrije jaren.

Dan kunt u het schadebedrag aan ons terugbetalen. Dan blijven uw schadevrije jaren gelijk en dus ook uw korting. U betaalt geen administratiekosten.

 

Bereken uw premie

Geen schade betekent meer schadevrije jaren

U bouwt tijdens de looptijd van uw autoverzekering schadevrije jaren op. Tenminste als u geen schade claimt. Heeft u veel schadevrije jaren? Dan krijgt u meer korting op uw premie. U betaalt minder premie dan iemand met weinig schadevrije jaren. De korting wordt bepaald aan de hand van de Bonus Malus tabel.