Meer informatie

RenteVast Rekening

Lees hoe u uw RenteVast Rekening kunt bekijken in de app of via Mijn Centraal Beheer. Over het deposito­garantiestelsel en dat uw geld veilig is. U kunt een RenteVast rekening openen als u een RentePlús Rekening heeft en minimaal 18 jaar bent. Lees ook hoe het zit met belasting en bij overlijden van de rekeninghouder.

Uw online depositorekening

Uw RenteVast Rekening is een depositorekening.

U zet uw geld vast voor een bepaalde tijd
Tijdens deze periode haalt u geen geld van uw depositorekening en stort u niets bij.

U ontvangt een vaste rente
De rente van uw RenteVast Rekening staat vast. En blijft dus de gehele looptijd hetzelfde.

U kunt meerdere RenteVast Rekeningen openen
Met verschillende bedragen en verschillende looptijden. U kunt dus geen geld bijstorten op uw rekening. Maar u kunt wel een nieuwe RenteVast Rekening openen.

U krijgt uw geld en rente aan het einde van de looptijd
U krijgt uw inleg plus de opgebouwde rente teruggestort op uw RentePlús Rekening. Dan kunt u het geld opnemen. Of opnieuw vastzetten op een RenteVast Rekening. U krijgt 2 maanden voor het einde van de looptijd bericht.

Uw geld is veilig
De RenteVast Rekening valt onder het deposito­garantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

U regelt alles snel online

U kunt alles regelen met onze app of in Mijn Centraal  Beheer. Hier ziet u 24 uur per dag uw saldo, de maandelijks bijgeschreven rente en uw resterende looptijd. Ook kunt u eenvoudig nog een RenteVast Rekening openen.

Download de app

Uw geld is veilig

De RenteVast Rekening valt onder het deposito­garantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V.
Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Uw geld op uw RenteVast Rekening valt daarom onder het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Uw geld is tot € 100.000,- gegarandeerd
Binnen het deposito­garantiestelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Heeft u een en/of rekening bijvoorbeeld met uw partner? Dan geldt de € 100.000,- per persoon. De garantie geldt voor het totaal aan spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer.

Zzp’ers worden gezien als privépersoon
Voor het deposito­garantiestelsel is er geen verschil in spaargeld dat u als privépersoon of als zzp'er heeft. De Nederlandsche Bank telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Lees meer over het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Afsluiten kan vanaf 18 jaar

U kunt een RenteVast Rekening afsluiten als u:
  • een RentePlús Rekening heeft. De gegevens van uw RentePlús Rekening worden gebruikt voor de RenteVast Rekening.
  • 18 jaar of ouder bent.

Heeft u een RentePlús Rekening met uw kind of kleinkind?

U kunt de RenteVast Rekening gebruiken om voor uw kinderen geld vast te zetten.

Alleen de meerderjarige kan een RenteVast Rekening openen
Uw RenteVast Rekening is gekoppeld aan uw RentePlús Rekening en heeft dezelfde tenaamstelling.

U geeft het spaargeld van uw kind op bij de Belastingdienst
Het spaargeld van uw minderjarige kind valt onder uw eigen vermogen. Of u belasting moet betalen over het spaargeld is afhankelijk van uw totale vermogen.

Informatie voor nabestaanden

Een dierbare is overleden. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode. En helpen u graag om alle verzekeringen en bankzaken van de overledene bij Centraal Beheer te stoppen of aan te passen.

U mag de RenteVast Rekening kosteloos stoppen na overlijden
Stuur een e-mail naar bank@centraalbeheer.nl en geef aan dat u de RenteVast Rekening wilt stoppen in verband met overlijden van (1 van) de rekeninghouder(s). Stuurt u ook de documenten die wij nodig hebben mee?

Uw RenteVast Rekening en de belasting

We sturen elk jaar de financiële gegevens van al onze rekeninghouders naar de Belastingdienst. Alle financiële instellingen in Nederland zijn dat wettelijk verplicht.

Wij geven uw spaartegoeden door aan de Belastingdienst
Uw spaartegoeden staan vooraf ingevuld op uw aangifteformulier. Is dit niet het geval? Vul uw spaartegoeden dan zelf in bij uw belastingaangifte.

U moet misschien inkomsten­belasting over uw spaartegoeden betalen
Dit hangt af van uw totale vermogen. U heeft een vrijstelling over uw totale vermogen in box 3 van € 57.000 (2024). Heeft u een fiscaal partner? Dan geldt een dubbele vrijstelling voor uw gezamenlijke vermogen.

De Belastingdienst wisselt uw gegevens uit met andere landen
De Belastingdienst wisselt gegevens uit met landen die meedoen aan de zogeheten Common Reporting Standard (CRS). Ook wisselt de Belastingdienst gegevens uit met landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. Bent u fiscaal inwoner van een land dat niet meedoet aan de CRS? En waarmee Nederland ook geen belastingverdrag heeft? Dan geeft de Belastingdienst uw gegevens niet door aan dat land.