Meer informatie

RenteVast Rekening

Lees hoe u uw RenteVast Rekening kunt bekijken in de app of via Mijn Centraal Beheer. Over het deposito­garantiestelsel en dat uw geld veilig is. U kunt een RenteVast rekening openen als u 18 jaar bent. Of u opent een rekening voor uw (klein)kinderen. Lees ook hoe het zit met belasting en bij overlijden van de rekeninghouder. En hoe u de rekening kan stoppen of openen.

Uw online depositorekening

Uw RenteVast Rekening is een depositorekening.

U zet uw geld vast voor een bepaalde tijd
Tijdens deze periode haalt u geen geld van uw depositorekening en stort u niets bij.

U ontvangt een vaste rente
De rente van uw RenteVast Rekening staat vast. En blijft dus de gehele looptijd hetzelfde.

U kunt meerdere RenteVast Rekeningen openen
Met verschillende bedragen en verschillende looptijden. U kunt dus geen geld bijstorten op uw rekening. Maar u kunt wel een nieuwe RenteVast Rekening openen.

U krijgt uw geld en rente aan het einde van de looptijd
U krijgt uw inleg plus de opgebouwde rente teruggestort op uw RentePlús Rekening. Dan kunt u het geld opnemen. Of opnieuw vastzetten op een RenteVast Rekening. U krijgt 2 maanden voor het einde van de looptijd bericht.

Uw geld is veilig
De RenteVast Rekening valt onder het deposito­garantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

U regelt alles snel online

U kunt alles regelen met onze app of in Mijn Centraal  Beheer. Hier ziet u 24 uur per dag uw saldo, de maandelijks bijgeschreven rente en uw resterende looptijd. Ook kunt u eenvoudig nog een RenteVast Rekening openen.

Opent u een nieuwe RentePlús Rekening en heeft u nog geen toegang tot Mijn Centraal Beheer? Dan sturen we u een activatiecode voor Mijn Centraal Beheer. Daarna kunt u ook de app gebruiken.

Download de app

Uw geld is veilig

De RenteVast Rekening valt onder het deposito­garantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V.
Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Uw geld op uw RenteVast Rekening valt daarom onder het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Uw geld is tot € 100.000,- gegarandeerd
Binnen het deposito­garantiestelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Heeft u een en/of rekening bijvoorbeeld met uw partner? Dan geldt de € 100.000,- per persoon. De garantie geldt voor het totaal aan spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer.

Zzp’ers worden gezien als privépersoon
Voor het deposito­garantiestelsel is er geen verschil in spaargeld dat u als privépersoon of als zzp'er heeft. De Nederlandsche Bank telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Lees meer over het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Afsluiten kan vanaf 18 jaar

U kunt een RenteVast Rekening afsluiten als u:
 • een RentePlús Rekening heeft. De gegevens van uw RentePlús Rekening worden gebruikt voor de RenteVast Rekening.
 • 18 jaar of ouder bent.

Geld vastzetten voor uw kind of kleinkind?

U kunt de RenteVast Rekening gebruiken om voor uw kinderen geld vast te zetten.

Uw minderjarige kind wordt mederekeninghouder
Uw RenteVast Rekening is gekoppeld aan uw RentePlús Rekening. Uw RenteVast Rekening staat op 2 namen. Uw RentePlús Rekening staat op dezelfde namen. U heeft dus en/of rekeningen. U bent de 1e rekeninghouder en uw kind is de 2e rekeninghouder. Uw kind is jonger dan 18 jaar.

U geeft het spaargeld van uw kind op bij de Belastingdienst
Het spaargeld van uw minderjarige kind valt onder uw eigen vermogen. Of u belasting moet betalen over het spaargeld is afhankelijk van uw totale vermogen.

Informatie voor nabestaanden

Een dierbare is overleden. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode. En helpen u graag om alle verzekeringen en bankzaken van de overledene bij Centraal Beheer te stoppen of aan te passen.

U mag de RenteVast Rekening kosteloos stoppen na overlijden
Stuur een e-mail naar rpr@centraalbeheer.nl en geef aan dat u de RenteVast Rekening wilt stoppen in verband met overlijden van (1 van) de rekeninghouder(s). Stuurt u ook de documenten die wij nodig hebben mee?

Uw RenteVast Rekening en de belasting

We sturen elk jaar de financiële gegevens van al onze rekeninghouders naar de Belastingdienst. Alle financiële instellingen in Nederland zijn dat wettelijk verplicht.

Wij geven uw spaartegoeden door aan de Belastingdienst
Uw spaartegoeden staan vooraf ingevuld op uw aangifteformulier. Is dit niet het geval? Vul uw spaartegoeden dan zelf in bij uw belastingaangifte.

U moet misschien inkomsten­belasting over uw spaartegoeden betalen
Dit hangt af van uw totale vermogen. U heeft een vrijstelling over uw totale vermogen in box 3 van € 50.000 (2021). Heeft u een fiscaal partner? Dan geldt een dubbele vrijstelling voor uw gezamenlijke vermogen. Meer informatie over de vermogens­rendements­heffing.

De Belastingdienst wisselt uw gegevens uit met andere landen
De Belastingdienst wisselt gegevens uit met landen die meedoen aan de zogeheten Common Reporting Standard (CRS). Ook wisselt de Belastingdienst gegevens uit met landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. Bent u fiscaal inwoner van een land dat niet meedoet aan de CRS? En waarmee Nederland ook geen belastingverdrag heeft? Dan geeft de Belastingdienst uw gegevens niet door aan dat land.

Uw RenteVast Rekening stoppen

Stopt u uw RenteVast Rekening vóór de einddatum? Dan betaalt u daar kosten voor. Behalve als u de RenteVast Rekening binnen 14 dagen na de opening stopt. Of als er sprake is van een bijzondere situatie zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of faillissement. Hierbij gelden er wel bepaalde voorwaarden.

Laat ons weten dat u wilt stoppen

 • Stuur een e-mail naar rpr@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Dat geeft ons zekerheid dat de e-mail echt van u komt. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer.
 • Zet in het onderwerp van uw e-mail het nummer van uw RenteVast Rekening.
 • Stopt u de RenteVast Rekening in verband met overlijden, werkloosheid buiten uw schuld, arbeidsongeschiktheid, schuldsanering of faillissement? Dan hoeft u mogelijk geen kosten te betalen. Vermeld zo’n situatie daarom in uw e-mail. Stuurt u ook de documenten die wij nodig hebben mee?

We informeren u over de kosten

 • Hoeft u ons geen rentenadeel te vergoeden? Dan betaalt u alleen € 50,- administratiekosten. Wij halen de administratiekosten van uw inleg af. De rest van het spaarbedrag en de opgebouwde rente storten we op uw RentePlús Rekening. Daarna beëindigen we uw RenteVast Rekening.
 • Moet u ons wél een rentenadeel vergoeden? Dan ontvangt u eerst een e-mail met een overzicht van de kosten. Daarna beslist u definitief of u de rekening stopt

In deze situaties hoeft u geen kosten te betalen

 • Wij krijgen binnen 14 dagen na het openen van de rekening een e-mail waarin u laat weten dat u toch geen RenteVast Rekening wilt.
 • Eén van de rekeninghouders overlijdt.
 • Eén van de rekeninghouders raakt buiten zijn/haar schuld werkloos.
 • Eén van de rekeninghouders raakt arbeidsongeschikt.
 • Eén van de rekeninghouders komt in de schuldsanering.

U kunt uw beëindigde RenteVast Rekening nog 12 maanden inzien
In Mijn Centraal Beheer en de app ziet u uw RenteVast Rekening als beëindigde rekening.