Betalen met euro's

3 vragen over de spaarrente

Klanten stellen ons regelmatig vragen over de rente op spaarrekeningen. Daarom verzamelden wij de veelgestelde vragen. U leest hier de vragen en de antwoorden.

Geldzaken 25 okt 2018 3 minuten

Rente is historisch laag

U heeft het vast wel gemerkt: de spaarrente is historisch laag. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.

Hoe werkt het precies?

We krijgen vaak de vraag hoe het kan dat de rente nu zo laag is. Sommige banken geven zelfs geen rente meer. Hoe zit dat?

3 veelgestelde vragen

Zo zit het

Iedere bank heeft geld nodig om geld uit te kunnen lenen. Een bank kan op verschillende manieren aan dat geld komen. Bijvoorbeeld door klanten bij de bank te laten sparen. In ruil voor het spaargeld betaalt de bank dan rente. Maar een bank kan ook op andere manieren aan geld komen. Bijvoorbeeld door het te lenen bij andere banken of bij investeerders. Deze professionele financiële markt, waar onder andere banken, investeerders en overheden zichzelf kunnen financieren, noemen we de  ‘kapitaalmarkt’. Ook op die kapitaalmarkt betaalt de bank rente om aan geld te komen. Kan een bank tegen een lage rente geld krijgen op de kapitaalmarkt? Dan biedt de bank spaarders ook een lage rente. Ook Centraal Beheer werkt op deze manier.

De spaarrente die een bank vergoedt, hangt dus samen met de rente op de kapitaalmarkt. Maar hoe komt de rente op de kapitaalmarkt dan tot stand? Deze wordt gestuurd door de Europese Centrale Bank (ECB). Het is een kwestie van vraag en aanbod, net als op iedere markt.

De spaarrente hangt sterk samen met de rente op de kapitaalmarkt (zie de vorige vraag). En de rente op de kapitaalmarkt is op dit moment heel laag, of zelfs negatief. Dat komt onder andere door het beleid van de Europese Centrale Bank. Die probeert uitgaven van consumenten en bedrijven te stimuleren en de Europese economie weer goed op gang te brengen.

Iedere bank is anders. Er zijn grote banken en kleine banken. De ene bank gebruikt liever meer geld van spaarders. En geeft spaarders daarom misschien een iets hogere rente. De andere bank gebruikt liever geld van de kapitaalmarkt. Sommige banken gebruiken het geld vooral om hypotheken te verstrekken. Andere banken gebruiken meer geld voor leningen aan bedrijven. En een bank die veel leningen verstrekt heeft veel geld nodig. Ook hebben banken niet allemaal dezelfde kosten. Bijvoorbeeld doordat u bij sommige banken alleen online  uw rekening kunt beheren. Kortom: er zijn heel veel dingen die invloed hebben op  de spaarrente die een bank vergoedt. En voor iedere bank is de hoogte van de spaarrente ook een commerciële keuze. Centraal Beheer bekijkt minstens 1 keer per week of een aanpassing van de spaarrentes nodig is. Daarbij bespreken de specialisten de voor- en nadelen van een hogere of lagere rente op dat moment.

Portemonnee met een euro

Deze uitleg is versimpeld

Let op: in dit artikel proberen we op een makkelijke manier uit te leggen hoe de spaarrente bepaald wordt. Daarom hebben we sommige dingen in grote lijnen uitgelegd en niet tot in detail.