Zo bepalen wij de premie

Om te bepalen welke premie we nodig hebben om een bepaald risico te dekken, maken we gebruik van risicoanalyses. Dit doen wij op basis van onze eigen historische data. Maar hoe werkt dit precies?

Onderweg 15 jan 2021 2 minuten

Waarom stijgt een premie?

Er zijn verschillende redenen waarom een premie stijgt. Dit kan te maken hebben met algemene redenen of met uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld:

1. Door een andere uitkomst van de risicoanalyse. Bijvoorbeeld doordat de diefstal van een bepaald type auto is toegenomen.
2. Omdat we meer schades hebben moeten betalen. De afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld meer moeten betalen aan letselschades, schades door extreem weer en aan duurder schadeherstel. Auto's zitten tegenwoordig vol met technische snufjes. De kosten van reparaties zijn hierdoor veel hoger geworden.
3. U heeft schade gemaakt en daarmee daalt uw bonus-maluskortingspercentage.

Waarom daalt een premie?

Er zijn ook verschillende redenen waarom een premie daalt. Dit kan te maken hebben met algemene redenen of met uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld:
1. Door een andere uitkomst van de risicoanalyse. Bijvoorbeeld doordat de diefstal van een bepaald type auto is afgenomen.
2. U heeft een extra schadevrij jaar gekregen en daardoor stijgt uw bonus-maluskortingspercentage.

Zo komt premie tot stand

In drukke, stedelijke gebieden is de kans op inbraak in uw auto hoger. Ook bepaalde merken of typen auto’s zijn een aantrekkelijk doelwit voor dieven en inbrekers. Jongere en oudere bestuurders zijn vaker betrokken bij gevallen van schade. Al deze gegevens dragen bij aan hoe een premie tot stand komt. Soms ervaren consumenten dit als onrechtvaardig. Maar het gaat om statistisch bewezen feiten. Zonder een analyse zou de premie misschien voor iedereen gelijk zijn, maar wel veel hoger worden.

Corona en uw autopremie

Door corona werken veel mensen thuis. Er is minder verkeer op de weg. En er gebeuren minder ongelukken. Aan de andere kant stappen mensen nu vaker in de auto in plaats van in de trein of bus. En worden autoschades al jaren steeds duurder. De premie van de autoverzekering stellen wij voor een heel jaar vast. We weten nu nog niet wat de gevolgen van corona zijn op de langere termijn. Daarom is de invloed van corona nog niet meegenomen in de autopremie van dit jaar.