Zelf beleggen

U neemt de verantwoordelijkheid van ons over

Bij een aantal pensioenregelingen mag u uw geld voor uw pensioen zelf beleggen. Wanneer dit is, leest u hier. U bepaalt dan zelf hoeveel procent u in een bepaald fonds wilt beleggen. U kunt uw geld voor uw pensioen verspreiden over onze 9 verschillende fondsen. En we hebben de Basisgarant rekening. U kiest zelf in hoeveel van deze 9 fondsen u wilt beleggen. Wilt u zelf beleggen? Dan moet u eerst uw risicoprofiel invullen.

Kiest u om zelf te beleggen? Dan neemt u de volledige verantwoordelijkheid van ons over

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw beleggingen. Bij life cycle beleggingen zijn wij hier verantwoordelijk voor. Bij life cycle beleggingen passen wij uw beleggingen automatisch aan als uw pensioendatum dichterbij komt. Dat doen wij niet als u zelf belegt. Wij kijken wel ieder jaar of uw beleggingen passen bij uw risicoprofiel. Dit profiel bepaalt hoeveel risico u in de beleggingen kunt en wilt nemen. U heeft deze ingevuld voordat u zelf bent gaan beleggen.

Verschil zelf beleggen en life cycle beleggen:

Zelf beleggen Life cycle beleggen
Beleggingsrisico De verdeling van de beleggingen passen wij niet automatisch aan naarmate u ouder wordt. U bent zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de beleggingen. De verdeling van de beleggingen passen wij automatisch aan naarmate u ouder wordt. We beleggen geleidelijk aan minder in aandelen, grondstoffen en vastgoed en meer in obligaties.
Renterisico Uw renterisico bouwen wij niet af. Dit betekent dat de hoogte van uw ouderdomspensioen tot uw pensioendatum afhankelijk blijft van schommelingen in de rentestand. Tenzij u zelf belegt in obligaties met een lange looptijd. Het renterisico bouwen wij af. Zit u vlak voor uw pensioendatum? Dan beleggen wij vooral in obligaties met een lange looptijd. Schommelingen in de rentestand hebben dan minder invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen.

Voor- en nadelen van zelf beleggen en life cycle beleggen:

Zelf beleggen Life cycle beleggen
Voordeel  U kunt beleggen volgens uw eigen idee. Gemak. Wij passen de beleggingen automatisch aan.
Nadeel U moet zelf uw beleggingen bewaken. U kunt niet beleggen volgens uw eigen idee.

Hoort u tot de doelgroep voor zelf beleggen?

  • U heeft veel verstand van beleggen. U begrijpt hoe u de beleggingen moet afstemmen op de koop van een vast of een variabel pensioen.
  • U volgt de ontwikkelingen van uw beleggingen goed. Zijn er veranderingen in uw persoonlijke situatie of veranderen de omstandigheden op de financiële markten? Dan grijpt u in.
  • U vindt het prima om eventueel kosten te betalen als u uw beleggingen aanpast.

Herkent u zich niet in deze doelgroep? Dan is zelf beleggen niet voor u geschikt.

Doe de “Toets zelf regie over beleggen” voordat u zelf gaat beleggen

Wilt u zelf beleggen voor uw pensioen? Dan toetst u of u voldoende weet over beleggen. U vult 5 vragen in. U krijgt aan de hand van uw antwoorden ons advies. Vul de toets hier in.