Pensioen en premiebetaling

Antwoord op uw vragen

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Centraal Beheer. Hier vindt u alle belangrijke informatie over premiebetaling bij elkaar. Wel zo makkelijk!
Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. Betaalt u ook een deel van de premie? Dan houdt uw werkgever dit deel in op uw brutosalaris. U hoeft hierover dus geen belasting en sociale premies te betalen.

De premies voor een lijfrente betaalt u zelf. Dat doet u van uw nettosalaris. Dit gaat buiten uw werkgever om. Deze premies kunt u later aftrekken van de inkomsten­belasting.
Uw werkgever kan de pensioenpremie verlagen of stoppen. Maar dat kan hij alleen doen als zijn situatie heel erg verandert.
Betaalt uw werkgever de pensioenpremie niet? Dan hoort u dat van ons. Dan volgen we de Pensioenwet.
Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. Betaalt u ook een deel van de premie? Dan houdt uw werkgever dit deel in op uw brutosalaris. U hoeft hierover dus geen belasting en sociale premies te betalen.

De premies voor een lijfrente betaalt u zelf. Dat doet u van uw nettosalaris. Dit gaat buiten uw werkgever om. Deze premies kunt u later aftrekken van de inkomsten­belasting. Meer over lijfrente leest u bij verzekeringen of bankspaar­producten die u zelf regelt.