Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. Betaalt u ook een deel van de premie? Dan houdt uw werkgever dit deel in op uw brutosalaris. U hoeft hierover dus geen belasting en sociale premies te betalen.

De premies voor een lijfrente betaalt u zelf. Dat doet u van uw nettosalaris. Dit gaat buiten uw werkgever om. Deze premies kunt u later aftrekken van de inkomstenbelasting.
Uw werkgever kan de pensioenpremie verlagen of stoppen. Maar dat kan hij alleen doen als zijn situatie heel erg verandert.
Betaalt uw werkgever de pensioenpremie niet? Dan hoort u dat van ons. Dan volgen we de Pensioenwet.
Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. Betaalt u ook een deel van de premie? Dan houdt uw werkgever dit deel in op uw brutosalaris. U hoeft hierover dus geen belasting en sociale premies te betalen.

De premies voor een lijfrente betaalt u zelf. Dat doet u van uw nettosalaris. Dit gaat buiten uw werkgever om. Deze premies kunt u later aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer over lijfrente leest u bij verzekeringen of bankspaarproducten die u zelf regelt.