Scheiden en uit elkaar

Gevolgen voor uw pensioen

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Centraal Beheer. Hier vindt u alle belangrijke informatie over scheiden en beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonen bij elkaar. Wel zo makkelijk!
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdoms­pensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook als u gaat scheiden kunt u hier andere afspraken over maken. Dit wordt dan vastgelegd in het echtscheidings­convenant.
Uw ex-partner krijgt volgens de wet geen deel van uw ouderdoms­pensioen.
In de meeste pensioen­regelingen is een partnerpensioen verzekerd. Hierdoor krijgt uw partner bij uw overlijden een uitkering. Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt dan heeft dit gevolgen voor uw partnerpensioen. U krijgt van ons bericht over de gevolgen.

Neem bij einde samenwoning contact met ons op. Ons telefoonnummers is (055) 579 4488. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. We helpen u graag!
Indien u heeft samengewoond is het belangrijk om te kijken naar de voorwaarden van het partnerpensioen. Ook is het belangrijk om na te gaan welk nabestaanden­pensioen u heeft:

Nabestaanden­pensioen op opbouwbasis

Dan is het wettelijk zo geregeld dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding, beëindiging geregisterd partnerschap of het samenwonen is opgebouwd naar uw ex-partner gaat. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Hier kunnen in de huwelijks­voorwaarden, partnerschaps­voorwaarden of het echtscheidings­convenant ook andere afspraken over gemaakt zijn/worden.

Meer informatie over nabestaanden­pensioen op opbouwbasis vindt u ook bij nieuwe werkgever.

Nabestaanden­pensioen op risicobasis

Dan heeft uw ex-partner geen recht op partnerpensioen bij uw overlijden.

  • Meer informatie over nabestaanden­pensioen op risicobasis vindt u ook bij nieuwe werkgever.