Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook als u gaat scheiden kunt u hier andere afspraken over maken. Dit wordt dan vastlegt in het echtscheidingsconvenant.
Uw ex-partner krijgt volgens de wet geen deel van uw ouderdomspensioen.
In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen verzekerd. Hierdoor krijgt uw partner bij uw overlijden een uitkering. Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt dan heeft dit gevolgen voor uw partnerpensioen. U krijgt van ons bericht over de gevolgen.

Neem bij einde samenwoning contact met ons op. Ons telefoonnummers is (055) 579 4488. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. We helpen u graag!
Indien u heeft samengewoond is het belangrijk om te kijken naar de voorwaarden van het partnerpensioen. Ook is het belangrijk om na te gaan welk nabestaandenpensioen u heeft:

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis

Dan is het wettelijk zo geregeld dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding, beëindiging geregisterd partnerschap of het samenwonen is opgebouwd naar uw ex-partner gaat. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Hier kunnen in de huwelijksvoorwaarden, partnerschapvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant ook andere afspraken over gemaakt zijn/worden.

Meer informatie over nabestaandenpensioen op opbouwbasis vindt u ook bij nieuwe werkgever.

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Dan heeft uw ex-partner geen recht op partnerpensioen bij uw overlijden.

Meer informatie over nabestaandenpensioen op risicobasis vindt u ook bij nieuwe werkgever.