Pensioen & arbeidsongeschiktheid

Wat verandert er?

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Centraal Beheer. Hier vindt u alle belangrijke informatie over arbeids­ongeschiktheid bij elkaar. Wel zo makkelijk!
Zolang u uw werkgever werkt en daardoor deelneemt aan de pensioenregeling, is er voor u afhankelijk de pensioenregeling premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid verzekerd . Als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u door in te loggen op uw persoonlijke website.

Bent u verzekerd voor PVA? Dan hangt de hoogte van uw vrijstelling af van:

  • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
  • het percentage vrijstelling in uw pensioenregeling dat hoort bij uw arbeidsongeschiktheid.

De PVA krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

Dat leest u in:

Bent u verzekerd voor een AOP? Dan hangt de hoogte van uw uitkering af van:

  • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
  • de voorwaarden in uw pensioenregeling.

Het AOP krijgt u zolang u arbeids­ongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

  • Is PVA niet voor u verzekerd? Dan bouwt u geen pensioen meer op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Om dit verlies aan inkomen vanaf uw pensioenleeftijd zo klein mogelijk te houden kunt u dan zelf een extra voorziening voor later afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente zijn.
  • Heeft u geen arbeids­ongeschiktheids­pensioen? Dan krijgt u na twee jaar ziekte een gedeeltelijke of volledige WIA-uitkering van het UWV. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u geen WIA-uitkering. Krijgt u wel een WIA-uitkering? Dan is deze lager dan het loon dat u had voordat u ziek werd. Dit verlies aan inkomen kunt u verzekeren met bijvoorbeeld een arbeids­ongeschiktheids­verzekering.
Meer informatie over sparen voor later (bank sparen en levensverzekering) leest u hier.