Uniform pensioenoverzicht

Wat is het?

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen heeft opgebouwd. En wat er voor u verzekerd is. U ontvangt van ons jaarlijks een UPO. Zo blijft u goed op de hoogte. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Dan ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO van ons.

Misschien krijgt u meerdere overzichten

Dat gebeurt als u ook in een andere pensioenregeling pensioen opbouwt. U krijgt dan ook van de andere pensioenuitvoerder een UPO. Kijk voor een totaaloverzicht op Mijn Pensioenoverzicht.

Bekijk uw UPO digitaal

Heeft u toegang tot uw persoonlijke website? In 2017 plaatsen wij uw nieuwe Uniform Pensioenoverzicht op uw persoonlijke website.

Het Uniform Pensioenoverzicht

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt als u met pensioen gaat of als u arbeidsongeschikt raakt. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht krijgt u elk jaar als u nog pensioen opbouwt in de regeling. Bouwt u geen pensioen meer op in de regeling, bijvoorbeeld omdat u van baan wisselde? Dan krijgt u iedere 5 jaar een UPO.

Alle bedragen op het UPO zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u hier nog premies en belasting over betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Enige uitzondering hierop is het UPO voor een nettopensioenregeling. Een nettopensioen­regeling is een specifieke regeling voor pensioenopbouw voor het deel van het inkomen boven de € 105.075,- (2018). Verdient of verdiende u minder dan dit? Dan heeft u geen nettopensioen­regeling.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van:

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders
 • uw AOW

Dit overzicht wordt ieder kwartaal bijgewerkt.

Het UPO is vernieuwd. De begrijpelijkheid is onderzocht en verbeterd in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het UPO is opgesteld zoals afgesproken met alle pensioenuitvoerders. Het geeft de stand van zaken aan op 31 december. Wij laten op het UPO uw opgebouwde pensioen zien. U ziet op www.mijnpensioenoverzicht.nl een totaaloverzicht van:

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioen­uitvoerders
 • uw AOW

Dit overzicht wordt ieder kwartaal bijgewerkt.

Let op:
Krijgt u al (voor een deel) pensioen? Dan ziet u dit (deel) niet terug.

U ziet de stand van zaken van uw pensioen per 31 december. U ziet wat u tot nu toe heeft opgebouwd in deze pensioenregeling. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Verandert uw salaris of uw pensioenregeling dit jaar? Dan vindt u de gevolgen van deze aanpassingen op uw volgende UPO. De meest actuele stand van zaken vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt hier een totaaloverzicht van:

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders
 • uw AOW

Dit overzicht wordt ieder kwartaal bijgewerkt.

Let op:
Krijgt u al (voor een deel) pensioen? Dan ziet u dit (deel) niet terug.

U krijgt een UPO voor verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen. Dit zijn pensioenuitkeringen bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid die uw werkgever regelde. Een (aanvullende) lijfrenteverzekering valt bijvoorbeeld niet onder de Pensioenwet. Daarom krijgt u hiervan geen UPO.
U kunt meerdere pensioen­regelingen en/of soorten pensioen­overeenkomsten hebben. Bij ons maar bijvoorbeeld ook bij een andere werkgever. Per pensioenregeling en/of soort pensioen­overeenkomst krijgt u een UPO. Het soort overeenkomst van uw pensioenregeling staat bovenaan op de eerste pagina van uw UPO.

Een andere reden dat u meerdere UPO’s krijgt, is als wij uw verschillende pensioenen, bijvoorbeeld ouderdoms­pensioen en prepensioen apart administreren.

U krijgt de UPO’s niet allemaal tegelijk. Wij versturen UPO’s voor 1 oktober.

Wilt u een compleet overzicht van uw pensioen? Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u alle gegevens van verschillende regelingen én uw AOW bij elkaar. Dit overzicht wordt 4 keer per jaar bijgewerkt.

Let op:
Krijgt u al (voor een deel) pensioen? Dan ziet u dit (deel) niet terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Alle bedragen op het UPO zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u hier nog premies en belasting over betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van:

 • uw pensioen bij ons
 • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders
 • uw AOW

Enige uitzondering hierop is het UPO voor een nettopensioenregeling. Een nettopensioenregeling is een specifieke regeling voor pensioenopbouw voor het deel van het inkomen boven de € 105.075,- (2018). Verdient of verdiende u minder dan dit? Dan heeft u geen nettopensioenregeling.

Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). Wij vragen u de foute gegevens te laten aanpassen bij de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland of werkt u niet meer bij de werkgever waar u uw pensioen opbouwde? Geef dan de juiste gegevens schriftelijk (ondertekend) aan ons door.
Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het UPO.

Is er wel een uitkering bij overlijden opgenomen in de pensioenregeling en voldoet uw partner aan de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement staan? Dan is uw partner niet bij ons bekend. Geeft u dan de partnergegevens aan uw werkgever waar u het pensioen opbouwt door. De werkgever meldt uw partner dan bij ons aan. Wij passen uw UPO en onze administratie dan aan.

Werkt u niet meer bij de werkgever waar u uw pensioen opbouwde dan kunt u in deze pensioenregeling geen pensioen voor uw partner meer verzekeren.

Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen apart registreren. U krijgt dan ook een UPO voor het partnerpensioen. Dit kan op een ander moment in het jaar zijn.
Op het UPO ziet u de gegevens zoals ze op 31 december bij ons in de administratie stonden. Mogelijk was uw echtscheiding, einde samenwoning of einde geregistreerd partnerschap op 31 december nog niet door ons verwerkt. Uw ex-partner staat dan nog op uw UPO. Op uw volgende UPO is uw scheiding wel verwerkt. Bekijk ook het filmpje over scheiden & pensioen.
U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever. Hij geeft de wijzigingen aan ons door. Uw gewijzigde gegevens vindt u terug op het UPO van volgend jaar.
U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever waar u het pensioen opbouwt of opbouwde. Hij geeft de aanpassingen aan ons door. Uw gewijzigde aangepaste gegevens vindt u terug op het UPO van volgend jaar.

Dat kan meerdere oorzaken hebben.

 • Uw pensioenregeling is gewijzigd. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop de pensioenregeling wijzigt.
 • U koos voor waardeoverdracht. Hierdoor krijgt u extra dienstjaren toegekend. De datum van indiensttreding ligt daarom vóór de werkelijke datum van indiensttreding.
 • U was te jong. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop u oud genoeg was om deel te nemen aan de pensioenregeling.
 • Uw werkgever koos een andere pensioenuitvoerder. De datum van indiensttreding is dan de datum dat uw werkgever de pensioenregeling bij ons verzekerde.
Wij administreren uw Anw-hiaatpensioen apart. U ontvangt hiervoor een apart UPO.
Als u een premie­overeenkomst heeft, legt u uw premie in en hiermee bouwt u kapitaal op. U krijgt hiervan ieder jaar een rekeningoverzicht van alle bij- en afschrijvingen in een jaar. Het UPO is een overzicht van de stand van zaken van een pensioenregeling per 31 december.

Bij een rekeningoverzicht kunnen nog aanpassingen met terugwerkende kracht worden gedaan. Daarom kan het opgebouwde kapitaal op het UPO verschillen van het saldo op het rekeningoverzicht.

Heeft u een uitkerings­overeenkomst, dan krijgt u geen rekeningoverzicht.
Als uw totale opgebouwde pensioenkapitaal te laag is, kunt u met dit kapitaal geen uitkering aankopen. Op de pensioendatum betalen wij het opgebouwde pensioenkapitaal in 1 keer aan u uit.