Onze 9 beleggings­fondsen en Basisgarant rekening

Dit zijn de fondsen in de life cycles of voor zelf beleggen

In onze life cycles belegt u in maximaal 9 verschillende beleggingsfondsen. Belegt u zelf? Dan kiest u zelf in welke van deze 9 fondsen u dat doet. U mag dan ook kiezen voor de Basisgarant rekening.

Dit zijn de 9 beleggings­fondsen

Per beleggingsfonds kunt u meer informatie zien door te klikken op de link naar koersinformatie en/of prospectussen en factsheets. In de prospectussen leest u onder andere over de doelstelling, beleggingsbeleid en kosten van het fonds. In de factsheets ziet u per kwartaal de meest actuele gegevens en resultaten van het beleggingsfonds.

Beleggingsfondsen

Achmea Wereldwijd Aandelen fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea Indirect Vastgoed fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea Grondstoffen fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea Euro Staatsobligaties fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds  
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

Achmea Langlopende Obligaties fonds
Bekijk de prospectussen en factsheets

De Basisgarant rekening

Hoe werkt de Basisgarant rekening?

  • Wij vergoeden iedere maand rente. Deze rente baseren wij op het 10-jaars gemiddelde U-rendement.
  • Wij houden iedere maand kosten in. Deze kosten trekken wij af van de rente die wij vergoeden.
  • Blijft er rente over na het aftrekken van de kosten? Dan schrijven wij deze rente bij op het pensioenkapitaal. Als de rente lager was dan de kosten, schrijven we het verschil af.
  • Wij controleren aan het einde van een kalenderjaar hoeveel wij in totaal over dat hele jaar bijschreven of afschreven.
  • Was het totaalbedrag een afschrijving? Dan corrigeren wij dit door dit totale bedrag bij te schrijven op het pensioenkapitaal.
  • Zo garanderen wij dat het pensioenkapitaal in de Basisgarant rekening over een kalenderjaar niet kan dalen door het totaal aan bijschrijvingen of afschrijvingen van rente.

Onttrekken wij risicopremies aan het pensioenkapitaal? Dan kan hierdoor het pensioenkapitaal dalen. Dat valt buiten de garantie van de Basisgarant rekening.

Kosten Basisgarant rekening

Op de Basisgarant rekening brengen wij 0,50% kosten in rekening. Deze kosten worden ingehouden ter dekking van kosten in verband met externe adviseurs, toezicht en het beheer van de rekening.