Online uw pensioen inzien

Bij Centraal Beheer

U heeft via uw werkgever een pensioenregeling bij ons. U ziet op uw Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke soort pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

U kunt informatie over uw pensioen bekijken via uw persoonlijke website

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet.
Voorbeelden zijn Flexibel Renteniers Plan of Online Werknemer Pensioen.
Mijn Toekomst

Uitkeringsovereenkomst

Bij een Uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vast.

Voorbeeld is het Flexibel Bedrijfs Pensioen
Mijn Toekomst

U kunt online uw risicoprofiel doorgeven

Heeft u het Flexibel Renteniers Plan? Dan kunt u uw risicoprofiel bepalen en aanpassen. Belegt u zelf? Dan kunt u er ook uw beleggingen aanpassen.

Gaat u verhuizen? Of trouwen? Dan hoeft u dat niet door te geven

Wij krijgen veranderingen door via de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.

Woont u in het buitenland? Geeft u dan de verandering alstublieft aan ons door.