Nieuwe werkgever

Pensioen meenemen?

Als u van baan verandert dan betekent dit vaak dat u ook een nieuwe pensioenregeling krijgt. Er zijn meerdere mogelijkheden voor uw pensioen. Dit hangt van de hoogte van uw pensioen af.

Is uw pensioen meer dan € 474,11 (2018) per jaar? Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt

Of pensioen meenemen al dan niet gunstig is, is moeilijk van tevoren te zeggen. Pensioen meenemen noemen wij waardeoverdracht.

Bij deze keuze is onder meer van belang:

  • Het soort pensioenregeling dat u heeft. Uitleg daarover vindt u bij ‘Wat is pensioen?’.
  • Of er in de oude of nieuwe regeling een toeslagregeling is. En wat de verwachting is voor de toekomstige toeslagen.

Laat u hier vooraf goed over informeren.

Geef door aan uw nieuwe pensioen­uitvoerder als u uw pensioen wilt meenemen

U kunt uw pensioen ook bij uw oude pensioen­uitvoerder laten staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Is uw pensioen minder dan € 474,11 per jaar en meer dan € 2 per jaar? Dan gaat het pensioen mee

Wij zorgen ervoor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioen­uitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Wij controleren bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioen­uitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioen­uitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons. U hoeft hier niets voor te doen.

Zeer kleine pensioenen vervallen

Stopte uw pensioenopbouw en is uw pensioen € 2 of minder per jaar? Dan vervalt dit pensioen. Dat staat in de wet.

Wilt u uw pensioen meenemen? Dan kunnen wij berekenen wat waardeoverdracht voor uw pensioen betekent

Wilt u weten wat waardeoverdracht betekent voor uw pensioen? Vult u dan het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op:

Centraal Beheer
Afdeling Pensioenservice
Antwoordnummer 297
7300 VB APELDOORN

Uw nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw nabestaanden­pensioen

Als u verandert van werkgever dan kan dit ook gevolgen hebben voor het nabestaanden­pensioen. Er zijn 2 soorten nabestaanden­pensioen:

  • nabestaanden­pensioen op opbouwbasis
    Gaat u uit dienst? Het nabestaanden­pensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd blijft bestaan.

  • nabestaanden­pensioen op risicobasis
    Dit nabestaanden­pensioen vervalt als u uit dienst gaat. U kunt dit deel van uw pensioen dus niet meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Sommige pensioen­uitvoerders zetten al een deel van het ouderdoms­pensioen om in partnerpensioen, zodat er wel een nabestaanden­pensioen is verzekerd als u uit dienst bent. Het ouderdoms­pensioen wordt hierdoor lager. Het kan zijn dat u en uw partner geen partnerpensioen wensen nadat u uit dienst bent gegaan. U kunt er dan voor kiezen om deze omzetting ongedaan te maken. Dit moet u binnen 3 maanden doorgeven aan de pensioenuitvoerder.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.
Vult u dan het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op:

Centraal Beheer
Afdeling Pensioenservice
Antwoordnummer 297
7300 VB APELDOORN
Bent u bij uw huidige werkgever na 1 januari 2015 in dienst getreden? Dan hoeft u dit niet meer voor een bepaalde termijn aan ons door te geven.
Als u heeft aangegeven gebruik te willen maken van waardeoverdracht naar de pensioenregeling bij ons dan vragen wij bij uw vorige verzekeraar of het pensioenfonds gegevens op. Zij heeft maximaal twee maanden de tijd om ons uw gegevens door te geven. Daarna hebben wij maximaal twee maanden om u een offerte te verstrekken.
Ja, nadat u een offerte van ons kreeg. U stuurt dan binnen 2 maanden de offerte ondertekend naar ons terug.
Ja. Van ons krijgt u een bevestiging als het pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder naar ons is overgedragen. Uw oude pensioen­uitvoerder moet uiterlijk binnen één week nadat u onze offerte hebt ondertekend het geld aan ons overmaken. Zodra wij dit ontvangen hebben ontvangt u van ons een overzicht van uw pensioen.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Heeft u bijvoorbeeld uw pensioengeld bij een pensioenfonds? Dan kan uw pensioen niet worden overgedragen als de ‘dekkingsgraad’ te laag is. Dat heet ‘onderdekking’. Wanneer dit het geval is, dan krijgt u hier bericht over. Zodra het pensioenfonds weer aan alle wettelijke eisen voldoet, dan kan uw pensioen alsnog worden overgedragen.