Pensioen en beleggen

Antwoord op uw vragen

Afhankelijk van de soort pensioenregeling wordt uw geld belegd. U vindt hier meer informatie over de life cycle beleggen.

Bekijk ook dit filmpje over life cycle beleggen.
Dit doet u via uw persoonlijke website. U vindt hier meer informatie over het bepalen van uw risicoprofiel. En over zelf beleggen.
Om voldoende ouderdoms­pensioen te bereiken, beleggen we pensioenpremies. De pensioenpremie op (bijvoorbeeld) een spaarrekening zetten, geeft niet voldoende opbrengst. U kunt het risico van beleggen wel zo klein mogelijk houden. U kunt kiezen voor het risicoprofiel ‘voorzichtig’. Kijk in de startbrief of in de Pensioen 1-2-3 of u de mogelijkheid heeft voor ‘opting out’. U kunt uw premie dan beleggen in een garantierekening. U kiest dan voor een lager rendement. Uw ouderdoms­pensioen kan hierdoor onvoldoende zijn.
Nee. Wij beleggen standaard volgens het risicoprofiel ‘gemiddeld’ Vult u het risicoprofiel niet in? Dan wijzigen wij uw profiel niet.
Nee. Uw partner hoeft niet te tekenen als u uw risicoprofiel wijzigt.
Wat zijn de gevolgen als bijvoorbeeld aandelen ineens veel minder waard worden? Dat hangt af van wanneer dit gebeurt.

Als u jong bent, kunnen we met meer risico beleggen

Duurt het nog lang voor u met pensioen gaat? Dan heeft u naar verhouding nog maar een klein bedrag ingelegd. En is er nog een lange tijd om te beleggen. Daardoor hebben de aandelenkoersen nog veel tijd om te herstellen van een plotselinge daling. We verwachten dat een daling dan naar verhouding weinig invloed heeft op uw pensioen.

Als uw pensioen dichterbij komt, beleggen we met minder risico

Gaat u bijna met pensioen? Dan heeft een daling van de aandelenkoersen meer invloed op uw pensioen. U heeft dan mogelijk een groot bedrag ingelegd. U kunt dan in 1 keer veel geld kwijtraken. En er is dan minder tijd om van een koersdaling te herstellen. Daarom beleggen wij uw geld voor de pensioendatum steeds minder risicovol.

Rendement is de opbrengst van uw beleggingen

Het ene jaar kunt u verlies maken, het andere jaar winst. Het belangrijkste is het eindresultaat.

U kunt winst en verlies maken op uw beleggingen

Een voorbeeld:
Aan het begin van een jaar was uw tegoed € 10.000. U legde € 2.000 aan premie in.
Aan het eind van het jaar is uw tegoed € 12.500.
Uw rendement (winst) over dat jaar is dan € 500. U heeft namelijk € 500 meer dan u heeft ingelegd.

U weet pas als u met pensioen gaat hoe hoog uw pensioen is

U bouwt een pensioenkapitaal op met uw pensioenpremies. U koopt op uw pensioendatum met dat pensioenkapitaal een pensioen.

Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van:

  • hoeveel pensioenkapitaal u heeft.
  • de prijs voor het kopen van een pensioen op uw pensioendatum. Dit hangt af van:
    - de gemiddelde levensverwachting op dat moment.
    - de rentestand op uw pensioendatum. Is de rente hoog? Dan kunt u voor het opgebouwde pensioenkapitaal meer pensioen kopen dan wanneer de rente laag is.
  • of u kiest voor een variabel of een vast pensioen

Het hangt dus van verschillende zaken af, hoe hoog uw pensioen wordt.

Is de marktrente op uw pensioendatum hoog? Dan kunt u van uw pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kunt u minder pensioen kopen. De marktrente op uw pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is uw pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico.

We beperken het renterisico door te beleggen in langlopende obligaties

We beleggen in onze life cycles als uw pensioendatum dichterbij komt steeds meer in obligaties met een lange looptijd. De waarde van deze obligaties verandert sterk als de rente verandert. Daardoor kan uw pensioenkapitaal hoger of lager worden. Maar dat zorgt juist voor meer zekerheid over het pensioen dat u kunt kopen. Dat werkt als volgt:

Wat als...

…de rente daalt.

Dan kunt u minder pensioen kopen van uw pensioenkapitaal

Maar de waarde van langlopende obligaties stijgt

En daardoor stijgt uw pensioenkapitaal.

Al met al is uw pensioen gevoelig voor renteveranderingen, maar we verkleinen die gevoeligheid door te beleggen in langlopende obligaties.

…de rente stijgt.

Dan kunt u meer pensioen kopen van uw pensioenkapitaal

Maar de waarde van langlopende obligaties daalt

En daardoor daalt uw pensioenkapitaal.

Al met al is uw pensioen gevoelig voor renteveranderingen, maar we verkleinen die gevoeligheid door te beleggen in langlopende obligaties.

U koopt een pensioen met het pensioenkapitaal op uw pensioendatum. U kunt kiezen tussen een:

  • vast pensioen
  • pensioen dat in hoogte kan veranderen: een variabel pensioen.

Bij een variabel pensioen blijft uw pensioenkapitaal ook na uw pensionering voor een deel belegd in risicovolle beleggingen zoals aandelen. U heeft dan kans op een hoger pensioen. Maar het pensioen kan ook lager worden. En u heeft geen zekerheid: de hoogte van het pensioen kan veranderen. Wij bieden alleen vaste pensioenen aan. U kunt een variabel pensioen kopen bij een andere pensioenuitvoerder.