Veelgestelde vragen

Uw pensioen

Uw pensioen: wat wilt u weten?

Bekijk uw pensioen direct online via Mijn toekomst. Wilt u ook uw andere producten van Centraal Beheer zien? Log dan in op Mijn Centraal Beheer.
U kunt uw polis van Centraal Beheer online bekijken. Ook krijgt u van ons een pensioenoverzicht. In het pensioenoverzicht leest u de stand van uw pensioen. U ziet hier:
 • Hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd
 • Hoeveel pensioen u kunt verwachten als u straks met pensioen gaat
 • Hoe hoog de uitkering is als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben ook gevolgen voor uw pensioen. Zoals een andere baan, een scheiding, overlijden of arbeids­ongeschiktheid. Bij veranderingen in uw leven leest u er meer over. Ook leest u daar wat u moet doen als er iets verandert in uw situatie.
De wetgeving voor pensioen verandert regelmatig. Daarom versturen wij 4 keer per jaar een e-mailnieuwsbrief met daarin informatie over pensioen. Over veranderingen, maar ook met andere informatie die voor u interessant is.

U heeft een premieovereenkomst: wat wilt u weten?

In een kort filmpje leggen wij graag uit wat life cycle beleggen is. U vindt hier meer informatie over de life cycle beleggingsfondsen.

Afhankelijk van uw soort pensioenregeling (premieovereenkomst) beleggen wij uw pensioenkapitaal.

 • Heeft u een DGA Pensioen? Log dan in op uw persoonlijke website (Pensioen Online). Ga naar Mijn Verzekeringsmap en dan naar Verzekeringen. Klik daar op DGA Pensioen. Op uw persoonlijke website gaat u naar ‘mijn risicoprofiel bepalen’. Vul de vragen in. Zo bepaalt u het risico dat u kunt en wilt nemen.
 • Heeft uw een Flexibel Directie Pensioen? Dan kunt u hier uw keuze of profiel wijzigen.
Hier vindt u alle informatie over de beleggingsfondsen.
U koopt een pensioen met het pensioenkapitaal op uw pensioendatum. U kunt kiezen tussen een:
 • vast pensioen
 • pensioen dat in hoogte kan veranderen: een variabel pensioen.
Bij een variabel pensioen blijft uw pensioenkapitaal ook na uw pensionering voor een deel belegd in risicovolle beleggingen zoals aandelen. U heeft dan kans op een hoger pensioen. Maar het pensioen kan ook lager worden. En u heeft geen zekerheid: de hoogte van het pensioen kan veranderen. Wij bieden alleen vaste pensioenen aan. U kunt een variabel pensioen kopen bij een andere pensioenuitvoerder.

Het Pensioenoverzicht wat wilt u weten

Uw Pensioenoverzicht is opgesteld met uw gegevens op 31 december. Verandert uw salaris of uw pensioenregeling dit jaar? Dan vindt u de gevolgen van deze wijzigingen op uw volgende Pensioenoverzicht.
Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Wij verzoeken u de foutieve gegevens te laten wijzigen bij de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Geef dan de juiste gegevens schriftelijk door aan uw werkgever of rechtstreeks aan ons.
Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het Pensioenoverzicht. Is er wel een uitkering bij overlijden opgenomen en voldoet uw partner aan de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement staan? Dan is uw partner niet bij ons bekend. U kunt de partnergegevens aan uw werkgever doorgeven. Uw werkgever meldt uw partner dan bij ons aan. Het partnerpensioen staat dan in uw volgende overzicht. Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen apart registreren. U ontvangt dan ook een Pensioenoverzicht voor het partnerpensioen.
Op het Pensioenoverzicht ziet u de gegevens zoals ze op 31 december bij ons in de administratie stonden. Mogelijk was uw echtscheiding, einde samenwoning of einde geregistreerd partnerschap op 31 december nog niet door ons verwerkt.
Wij administreren uw Anw-hiaatpensioen apart. U ontvangt hiervoor een apart Pensioenoverzicht.
Dat kan meerdere oorzaken hebben.
 • Uw pensioenregeling is gewijzigd. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop de pensioenregeling wijzigt.
 • U koos voor waardeoverdracht. Hierdoor krijgt u extra dienstjaren toegekend. De datum van indiensttreding ligt daarom vóór de werkelijke datum van indiensttreding.
 • U was te jong. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop u oud genoeg was om deel te nemen aan de pensioenregeling.
 • Uw werkgever koos een andere pensioenuitvoerder. De datum van indiensttreding is dan de datum dat uw werkgever de pensioenregeling bij ons verzekerde.
U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever. Hij geeft de wijzigingen aan ons door. Uw gewijzigde gegevens vindt u terug op het Pensioenoverzicht van volgend jaar.
U kunt meerdere pensioenregelingen en/of soorten pensioen­overeenkomsten hebben. Per pensioenregeling en/of soort pensioen­overeenkomst ontvangt u een Pensioenoverzicht. Het soort overeenkomst van uw pensioenregeling staat bovenaan op de eerste pagina van uw Pensioenoverzicht. Een andere reden dat u meerdere Pensioenoverzichten kunt ontvangen, is als wij uw verschillende pensioenen, bijvoorbeeld ouderdoms­pensioen en prepensioen, apart administreren. Heeft u bij een andere werkgever ook pensioen opgebouwd? Dan ontvangt u daarvoor mogelijk ook een Pensioen­overzicht.