Uw pensioen

Bijna met pensioen

Wat voor soort pensioenregeling heeft u?

U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. In een kort filmpje leggen we u er graag het verschil uit tussen een uitkerings­overeenkomst en premie­overeenkomst.

Uw mogelijkheden op uw pensioendatum

Nadert uw pensioendatum? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt:

  • doorwerken
  • gedeeltelijk stoppen met werken
  • volledig stoppen met werken

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u uw pensioen later laten ingaan? Neem dan alstublieft 6 maanden voor uw oorspronkelijke pensioendatum contact met ons op.
Bereikt u de AOW-leeftijd? Dan krijgt u elke maand een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U vraagt de AOW-uitkering zelf aan. De SVB stuurt u hier meer informatie over.
Bouwde u pensioen op bij ons en laat u uw pensioen ingaan? Dan krijgt u aan het eind van elke maand een pensioenuitkering.
Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen. Heeft u een premie­overeenkomst? U leest hier meer over uw mogelijkheden rond uw pensionering.
Bij een uitkerings­overeenkomst staat de uitkering vooraf vast. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen. Heeft u een uitkerings­overeenkomst? U leest hier meer over uw mogelijkheden rond uw pensionering.
Wij moeten loonheffing aftrekken van het pensioen dat u van ons krijgt. Hoeveel loonheffing u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Loonheffing bestaat uit:
  • loonbelasting
  • premies volksverzekeringen
  • de inkomens­afhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering
Woont u in het buitenland? Of wilt u na uw pensionering verhuizen naar het buitenland? Dan heeft dat misschien invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld over waar u belasting betaalt: in Nederland of in het land waar u woont. Of een land een belastingverdrag heeft met Nederland, bepaalt waar u belasting betaalt over uw pensioen. In de meeste gevallen is dat in het land waar u woont.

U vult elk jaar een formulier in

We hebben elk jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ nodig als u in het buitenland woont. Alleen dan kunnen we uw pensioen betalen. U krijgt dit formulier elk jaar van ons.

Soms betaalt u de zogenoemde buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wij houden deze premie in op uw pensioen. Meer informatie staat op de site van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).