Uw pensioenuitkering

Praktische informatie

Woont u in het buitenland? Dan krijgt u uw geld een aantal dagen later. Wanneer uw pensioen op uw rekening staat, kan per bank verschillen.
U krijgt eind januari een overzicht. Op dit overzicht staat het bedrag dat wij vanaf dat moment aan u gaan betalen.

U krijgt uiterlijk in februari een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volks­verzekeringen. Loonheffings­korting is een korting waardoor u minder belasting en premies betaalt. U kunt op de site van de Belastingdienst het formulier Model Opgaaf Loonheffing downloaden. U stuurt het formulier ingevuld en ondertekend naar pensioenservice@achmea.nl. Wij passen dan loonheffings­korting toe op de uitkering.

U kunt het ook sturen naar:
Achmea Pensioenen
AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden

TIP: Het is gebruikelijk om op de hoogste uitkering die u ontvangt loonheffings­korting aan te vragen. Als bijvoorbeeld uw salaris, uw Anw of AOW uitkering hoger is dan uw pensioenuitkering is het raadzaam om de loonheffings­korting op deze uitkering te laten toepassen.

U kunt de loonheffings­korting stoppen door een mail naar pensioenservice@achmea.nl te sturen
Noem daarin:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw Burger Service Nummer (BSN)
  • en als onderwerp ‘stoppen loonheffings­korting’
Samenwonen of trouwen na uw pensionering heeft geen gevolgen voor uw ouderdoms­pensioen. Krijgt u na uw pensionering een nieuwe partner? Dan krijgt uw nieuwe partner geen pensioen na uw overlijden.

Werkt u nog en ontvangt u een vroegpensioen? Dan kan het wel gevolgen hebben voor uw ouderdoms­pensioen.
U hoeft voor uw pensioen­regeling de verhuizing niet aan ons door te geven. Uw gemeente geeft deze gegevens door via de Basisregistratie Personen (BRP). Wij mogen de gegevens van BRP alleen gebruiken voor pensioen. Heeft u nog andere verzekeringen bij Centraal Beheer? Bijvoorbeeld een auto- of een lijfrente­verzekering? Dan moet u de verhuizing daar wel doorgeven.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdoms­pensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt hier andere afspraken over maken. Dit legt u vast in een officieel document, het echtscheidings­convenant. Wilt u dat wij de uitkering van uw ex-partner rechtstreeks aan hem of haar betalen? Gebruik dan het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdoms­pensioen’. Stuur het formulier binnen 2 jaar na scheidingsdatum naar ons op. Wij maken dan de uitkering over naar uw ex-partner. U vindt dit formulier op de site van de rijksoverheid. Stuurt u het formulier niet of na 2 jaar op? Dan moet u zelf de uitkering overmaken naar uw ex-partner.

Heeft u ook partner­pensioen opgebouwd? Dan krijgt uw ex-partner bij uw overlijden een uitkering. Voor het wettelijk recht op het partner­pensioen hoeft u niets te doen. Behalve als u andere afspraken maakt. Of als uw ex-partner afstand doet van het recht. Dan moet u ons wel informeren. U stuurt ons een echtscheidings­convenant met deze afspraken. Of u vraagt ons u een afstands­verklaring te sturen.

Heeft u partnerpensioen opgebouwd? Dan heeft uw (ex-)partner soms nog recht op partnerpensioen na uw overlijden. Geef het einde van uw samenwonen daarom wel aan ons door. Het kan namelijk invloed hebben op het partnerpensioen van uw (ex-)partner. U kunt andere afspraken hierover maken. U legt deze dan vast in een officieel document. Of u vraagt ons u een afstands­verklaring te sturen.
Gaat het om een pensioenuitkering? Dan hoeven uw nabestaanden het overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente geeft voor pensioen­regelingen deze gegevens door via de Basisregistratie Personen (BRP). Wij mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere uitkeringen. Zoals bijvoorbeeld uit een lijfrente- of een arbeids­ongeschiktheids­verzekering.

De pensioenuitkering stopt na overlijden.
Het is belangrijk dat wij uw laatste gegevens hebben.

U verhuist in of naar het buitenland.

U stuurt een mail naar pensioenservice@achmea.nl. Noem daarin:
  • uw naam
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • uw Burger Service Nummer (BSN)

U krijgt van ons bericht als u het formulier 'Bewijs van in leven zijn' naar ons moet sturen

U krijgt van ons het formulier als u geen uitkering krijgt via de Sociale Verzekeringsbank. We sturen dit naar het adres dat u doorgaf. Stuurt u geen bewijs van in leven zijn? Dan stopt uw pensioen.

U overlijdt. Uw nabestaanden moeten het overlijden aan ons doorgeven.

Stuur daarvoor een kopie van de overlijdensakte naar: pensioenservice@achmea.nl.

Of naar:
Achmea Pensioenen
AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden