Premieovereenkomst

Bijna met pensioen

Bijna met pensioen...

U kunt bijna met pensioen. Een nieuwe fase in uw leven!  Heeft u een premieovereenkomst? Dan vindt u hier meer informatie over de mogelijkheden rond uw pensionering.

Bekijk het webinar  Inloggen Mijn Centraal Beheer

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

Online uw pensioen inzien

Heeft u via uw werkgever een pensioenregeling bij ons? Bekijk uw pensioen direct online via Mijn Centraal Beheer.
U ziet welke pensioenregeling u heeft. En wat er voor u verzekerd is.

Uw mogelijkheden rond uw pensionering

U kiest wie uw pensioen uitbetaalt
U moet uw pensioenkapitaal gebruiken voor het aankopen van een pensioen. U mag zelf kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij u dat doet. Dit noemen we de mogelijkheid van shoppen. U kunt op basis van de huidige waarde een offerte opvragen bij verschillende partijen. Wij geven u geen advies over de verschillende aanbiedingen. Dit zijn voor- en nadelen van shoppen:

Niet shoppen Wel shoppen
Voordelen Gemak en vertrouwd bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. U kunt misschien bij een andere verzekeringsmaatschappij een hogere uitkering krijgen of minder kosten betalen.
U betaalt misschien minder kosten, zoals geen advieskosten. U kunt kiezen voor een variabele uitkering die afhankelijk is van de waarde van de beleggingen.
U kunt verschillende pensioenkapitalen samenvoegen.
Nadelen U kunt misschien bij een andere verzekeringsmaatschappij een hogere uitkering krijgen of minder kosten betalen. U besteedt tijd en aandacht aan het vergelijken van de offertes.
U kunt bij ons niet kiezen voor een variabele uitkering die afhankelijk is van de waarde van de beleggingen. Schakelt u een adviseur in? Dan betaalt u voor het advies.
U ontvangt pensioen van meerdere pensioenuitvoerders als u bij meerdere partijen pensioen heeft opgebouwd.

U kiest uw pensioeningangsdatum

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan

Wilt u uw pensioen eerder ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen vervroegen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Mail ons als u hier meer informatie over wilt.

U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan

Heeft u op de einddatum nog niet direct een pensioen nodig? Neem contact met ons op als u uw pensioen (deels) later wilt laten ingaan. Wij sturen u dan een “Formulier pensioen uitstellen”.

Let op: Pensioen later laten ingaan betekent dat uw pensioenkapitaal meer kan worden, maar ook minder.

Ook het aan te kopen pensioen kan meer of minder worden. Op de uiteindelijke einddatum stellen wij namelijk de waarde van het pensioenkapitaal vast. Hoeveel pensioen u dan kunt aankopen met het pensioenkapitaal weten wij pas op de einddatum. Dat is onder andere afhankelijk van de rentestand die dan geldt.

U kunt de verschillende keuzes 1 keer maken!
U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

U kiest samen met uw partner of u ook pensioen voor uw partner na uw overlijden verzekert

U heeft 2 mogelijkheden:

1. U gebruikt het pensioenkapitaal voor uw ouderdomspensioen

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen pensioen. Uw partner moet hiermee wel instemmen.

2. U gebruikt het pensioenkapitaal voor ouderdomspensioen én partnerpensioen

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner pensioen. U gebruikt hier een deel van uw pensioenkapitaal voor. U bepaalt zelf hoe hoog het partnerpensioen is. Dit kan binnen bepaalde grenzen.

Let op: U kunt deze keuze 1 keer maken!

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt eerst een paar jaar een hoger pensioen ontvangen, en daarna een lager pensioen. U kunt ook eerst een tijd een lager pensioen ontvangen, en daarna een hoger pensioen. De lage uitkering mag minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

U kunt kiezen voor een jaarlijks stijgend pensioen

U behoudt (deels) uw koopkracht door uw pensioen jaarlijks te laten verhogen. U stelt zelf vast met welk percentage dat is. U kunt kiezen tussen 1, 2 of 3%. Dit heet indexeren. Let op: hierbij is uw pensioen aan het begin van de looptijd lager dan bij een pensioen zonder indexatie.

U heeft 2 mogelijkheden. U koopt van uw pensioenkapitaal:

 1. Een vast pensioen: Nadat een vast pensioen is ingegaan, ontvangt u gegarandeerd dit pensioen.
 2. Een variabel pensioen: Uw pensioenkapitaal blijft dan na de pensioendatum voor een deel belegd in risicovolle beleggingen zoals aandelen. U heeft dan kans op een hoger pensioen. Het pensioen kan ook lager worden. U heeft geen zekerheid over de hoogte van het pensioen.

U kunt bij ons alleen een vast pensioen kopen.

Dit zijn voor- en nadelen van een vast en een variabel pensioen:

Vast pensioen Variabel pensioen
Voordelen U weet van tevoren waar u aan toe bent. U heeft kans op een hoger pensioen. Het pensioen is naar verwachting hoger dan bij een vast pensioen. Stijgen de prijzen? Dan heeft dat mogelijk geen gevolgen voor uw koopkracht.
Nadelen Uw pensioen blijft gelijk als u niet kiest voor een jaarlijks stijgend pensioen. Stijgen de prijzen? Dan kunt u steeds minder met uw pensioen kopen. U heeft kans op een lager pensioen dan bij een vast pensioen als de beleggingen tegenvallen. Stijgen de prijzen? Dan kunt u mogelijk minder met uw pensioen kopen.
U heeft geen kans op een hoger pensioen. Het 1e jaar is uw vaste pensioen lager dan bij een variabel pensioen. De hoogte van het pensioen verschilt per jaar. U weet van tevoren niet waar u aan toe bent.

Behoort u tot de doelgroep voor een vaste of een variabele uitkering?

Vast pensioen Variabel pensioen
Zekerheid U houdt van zekerheid. U vindt zekerheid minder belangrijk.
Financiële situatie U streeft niet naar een zo hoog mogelijk resultaat. U kunt zich financieel niet veroorloven dat uw pensioenuitkering mogelijk daalt. U streeft naar een zo hoog mogelijk resultaat. U heeft genoeg financiële middelen om een eventuele tegenvaller op te vangen.

Afkoop van pensioen betekent dat u uw pensioen in 1 keer krijgt in plaats van elke maand of elk jaar.

Dit zijn de regels voor afkoop van pensioen:

 • U bent 2 jaar of langer geleden gestopt met de pensioenopbouw in deze regeling. U kunt op uw persoonlijke website zien tot wanneer u premie betaalde. Of kijk op het overzicht dat u kreeg toen u uit dienst ging.
 • Uw verwachte ouderdomspensioen is lager dan € 474,11 (2018) per jaar. U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl zien wat uw verwachte ouderdomspensioen is.

Voldoet u aan deze regels? Dan kunt u afkoop bij ons aanvragen.

Dit zijn voor- en nadelen van afkopen van uw pensioen:

Voordelen Nadelen
U krijgt eerder het geld uit uw pensioenverzekering. Het eenmalige bedrag kan invloed hebben op uw toeslagen, zoals zorgtoeslag. Het kan ook gevolgen hebben voor een bijstandsuitkering.
U betaalt geen kosten meer voor vermogensbeheer. U krijgt bij uw pensionering geen pensioen meer uit deze verzekering.
U betaalt geen kosten voor het uitbetalen van uw pensioen. Heeft u partnerpensioen verzekerd? Uw partner krijgt na afkoop geen pensioen als u overlijdt.

U betaalt nog belasting over het afgekochte pensioen

Wij moeten op het bedrag loonheffing inhouden. U krijgt een betalingsoverzicht rond het moment van betaling. Het hangt van uw inkomen af, hoeveel belasting u uiteindelijk betaalt. En welk bedrag u netto overhoudt. Bedenk voor uzelf of u voor of na uw AOW datum wilt afkopen. Woont u in het buitenland? Neem dan contact op met de Belastingdienst om te vragen in welk land u belasting betaalt: www.belastingdienst.nl

Afkoop kan gevolgen hebben voor toeslagen

Het bedrag dat u krijgt telt mee voor uw inkomen. Uw inkomen is daardoor eenmalig hoger. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen en uitkeringen, zoals:

 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag

U kunt misschien een lagere huurtoeslag voorkomen

Krijgt u huurtoeslag? Dan kunt u de Belastingdienst vragen het pensioen niet mee te laten tellen bij uw inkomen. Dit doet u met het formulier ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’. U vindt het formulier op www.belastingdienst.nl.

Afkoop kan gevolgen hebben als u een uitkering krijgt

Krijgt u een uitkering van UWV of de gemeente? Meld het bedrag bij uw uitkeringsinstantie. Het bedrag kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bijstandsuitkering.

Bedenk of u vóór of na uw AOW datum wilt afkopen

Na uw AOW datum kan er sprake zijn van een lager belastingtarief.

Koopt u uw pensioen niet af? Dan blijft uw pensioen staan tot uw pensioendatum

U betaalt dan nog kosten voor vermogensbeheer. U leest meer over deze kosten op www.achmeabeleggingsfondsen.nl/pensioen of in laag 3 van uw Pensioen 1-2-3.

In 4 stappen uw pensioen afkopen

 1. Voldoet u aan de regels van afkoop pensioen en wilt u afkopen? Stuur dan het aanvraagformulier naar pensioenonline.wn@achmea.nl

  Als u in het buitenland woont, stuur dan de volgende documenten :

  • het aanvraagformulier
  • een officieel bewijs dat u en uw partner zijn ingeschreven in uw huidige woonplaats (vergelijkbaar met een inschrijving in het bevolkingsregister in Nederland). U ziet in dit document wat een officieel bewijs is.
 2. Wij toetsen of u uw pensioen mag afkopen.
 3. U krijgt een laatste rekeningoverzicht en een overzicht van de betaling.
 4. U krijgt de afkoopwaarde op uw bankrekening.

Stap voor stap naar uw pensioen

 1. Pensioeninformatie
  U krijgt 6 maanden voor uw pensioendatum informatie van ons over uw pensioen. U neemt contact met ons op als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden.
 2. Offerte
  U krijgt 3 maanden voor uw pensioendatum een offerte voor de aankoop van uw pensioen.
 3. Bevestiging
  Gaat u akkoord met de offerte? Dan krijgt u een bevestiging.
 4. Pensioen
  U krijgt in de maand dat u uw pensioendatum bereikt uw 1e pensioenbetaling. U krijgt uw pensioen rond de 25e van de maand.
 5. Overzicht
  U krijgt een uitkeringsoverzicht na de 1e keer dat u pensioen van ons kreeg. U krijgt in januari een jaaroverzicht van uw pensioen.

U krijgt van ons een offerte 3 maanden voor uw pensioendatum

Heeft u een pensioen opgebouwd bij Centraal Beheer? Dan krijgt u 3 maanden voor uw pensioendatum een offerte van ons voor de aankoop van uw pensioen. In deze offerte gaan we uit van uw standaard pensioenregeling en toezegging. Ook ziet u een aantal keuzemogelijkheden met uw pensioenkapitaal.

Belt u ons als u ergens anders een pensioen heeft opgebouwd

Heeft u een pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u contact opnemen met Centraal Beheer voor het aanvragen van een pensioenofferte.

Heeft u vragen over de pensioenofferte? Bel de afdeling Financiële Diensten: (055) 579 8100

U kunt de afdeling Financiële Diensten bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Heeft u andere vragen over uw pensioen? Bel dan de afdeling Pensioenservice: (055) 579 8027.

U kunt de afdeling Pensioenservice bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.

Webinar: Bijna met pensioen?

Als u bijna met pensioen gaat komt er heel wat op u af. Wij helpen u hier graag bij. Tijdens ons webinar krijgt u antwoord op vragen zoals:

 • Wanneer gaat u met pensioen?
 • Hoeveel pensioen krijgt u dan?
 • Wat moet u zelf regelen?
 • Wat zijn de mogelijkheden?

Onze pensioenexperts beantwoorden deze en andere vragen tijdens dit webinar.

Bekijk het webinar