Premieovereenkomst

 

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

Uw mogelijkheden rond uw pensionering

U kiest wie uw pensioen uitbetaalt

U moet uw pensioenkapitaal gebruiken voor het aankopen van een pensioen. U mag zelf kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij u dat doet. U kunt op basis van de huidige waarde een offerte opvragen bij verschillende partijen. Wij geven u geen advies over de verschillende aanbiedingen.

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan

Wilt u uw pensioen eerder ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen vervroegen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Mail ons als u hier meer informatie over wilt.

U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan

Heeft u op de einddatum nog niet direct een pensioen nodig? Stel dan de ingangsdatum van uw pensioen uit. Dit kan alleen als u doorwerkt. In loondienst of als zelfstandig ondernemer. En alleen voor het aantal uur dat u doorwerkt. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen per keer maximaal met 1 jaar uitstellen. Neem contact met ons op als u uw pensioen (deels) later wilt laten ingaan. Wij sturen u dan een “Verklaring pensioen uitstellen”.

Let op: Pensioen later laten ingaan betekent dat uw pensioenkapitaal meer kan worden. Maar ook minder.

Ook het aan te kopen pensioen kan meer of minder worden. Op de uiteindelijke einddatum stellen wij namelijk de waarde van het pensioenkapitaal vast. Hoeveel pensioen u dan kunt aankopen met het pensioenkapitaal weten wij pas op de einddatum. Dat is onder andere afhankelijk van de rentestand die dan geldt.

U kiest of u ook pensioen voor uw partner na uw overlijden verzekert

U heeft 2 mogelijkheden:

1. U gebruikt het pensioenkapitaal voor uw ouderdomspensioen

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen pensioen.

2. U gebruikt het pensioenkapitaal voor ouderdomspensioen én partnerpensioen

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner pensioen. U gebruikt hier een deel van uw pensioenkapitaal voor. U bepaalt zelf hoe hoog het partnerpensioen is. Dit kan binnen bepaalde grenzen.

Let op: U kunt deze keuze 1 keer maken!

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt eerst een paar jaar een hoger pensioen ontvangen, en daarna een lager pensioen. U kunt ook eerst een tijd een lager pensioen ontvangen, en daarna een hoger pensioen. De lage uitkering mag minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

U kunt kiezen voor een jaarlijks stijgend pensioen

U behoudt (deels) uw koopkracht door uw pensioen jaarlijks te laten verhogen. U stelt zelf vast met welk percentage dat is. U kunt kiezen tussen 1, 2 of 3%. Dit heet indexeren. Let op: hierbij is uw pensioen aan het begin van de looptijd lager dan bij een pensioen zonder indexatie.

U kunt de aankoop van uw pensioen in 2 delen knippen

De marktrente is nu laag. Dit heeft negatieve gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. U mag daarom de aankoop van uw pensioen in 2 delen knippen. Dit heet de pensioenknip.

 • U gebruikt een deel van uw pensioenkapitaal voor een tijdelijk pensioen van 1 tot maximaal 2 jaar. U kiest de duur van het tijdelijke pensioen.
 • U koopt daarna met de rest van het pensioenkapitaal een levenslang pensioen. In de hoop dat dan de marktrente voldoende is gestegen. Of dat u dan gebruik kunt maken van nieuwe wetgeving. De overheid wil bijvoorbeeld doorbeleggen ná de pensioendatum mogelijk maken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de nieuwe regels worden.

 

Let op: U kunt alleen uw pensioen in 2 delen knippen als uw pensioenkapitaal hoger is dan €10.000,-. En u kocht nog geen pensioen aan.

 

Een pensioenknip werkt zo:
U koopt nu met een deel van uw pensioenkapitaal een tijdelijk pensioen aan (deel 1). De rest van het pensioenkapitaal blijft staan. Daarvoor koopt u na afloop van het tijdelijke pensioen een levenslang ouderdomspensioen aan (deel 2). Zit uw pensioenkapitaal nu in beleggingsfondsen? Dan blijft de rest van uw pensioenkapitaal in diezelfde fondsen. Zit uw pensioenkapitaal in een garantierekening? Dan gaat de rest van uw pensioenkapitaal naar de Basisgarant rekening.

Uw tijdelijke pensioen staat voor 1 tot maximaal 2 jaar vast (deel 1)
Hoe hoog is uw tijdelijke pensioen (deel 1)? U krijgt uiterlijk 1 maand voor uw pensionering een offerte van ons. Het tijdelijke pensioen is het bedrag dat u ziet in de offerte als levenslang pensioen.

U heeft geen zekerheid dat u met deel 2 een hoger pensioen kunt aankopen
Knipt u uw pensioen in 2 delen en koopt u een levenslang pensioen na afloop van uw tijdelijke pensioen? Dan kan uw levenslange pensioen lager zijn dan uw tijdelijke pensioen:

 • U koopt namelijk 2 keer pensioen aan en u betaalt hiervoor 2 keer kosten. Deze staan in de offerte genoemd.
 • U heeft niet de zekerheid dat de rente in de tussentijd voldoende stijgt.
 • U heeft niet de zekerheid dat de rest van het pensioenkapitaal is gegroeid.
 • U heeft geen zekerheid over de tarieven. De levensverwachting is van invloed op de tarieven. Een hogere levensverwachting betekent een lager pensioen.

De pensioenknip heeft gevolgen voor het pensioen van uw partner na uw overlijden
Heeft u een partner? Dan kunt u een pensioen voor uw partner aankopen. Uw partner krijgt dit zogeheten partnerpensioen als u overlijdt. De pensioenknip verdeelt dit partnerpensioen in 2 verschillende stukken.

Let op: U kunt de verschillende keuzes 1 keer maken!
U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

Stap voor stap naar uw pensioen

 1. Pensioeninformatie

  U krijgt 6 maanden voor uw pensioendatum informatie van ons over uw pensioen. U neemt contact met ons op als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden.
 2. Offerte

  U krijgt 3 maanden voor uw pensioendatum een offerte voor de aankoop van uw pensioen.
 3. Bevestiging

  Gaat u akkoord met de offerte? Dan krijgt u een bevestiging.
 4. Pensioen

  U krijgt in de maand dat u uw pensioendatum bereikt uw 1e pensioenbetaling. U krijgt uw pensioen rond de 25e van de maand.
 5. Overzicht

  U krijgt een uitkeringsoverzicht na de 1e keer dat u pensioen van ons kreeg. U krijgt in januari een jaaroverzicht van uw pensioen.

U krijgt van ons een offerte 3 maanden voor uw pensioendatum

Heeft u een pensioen opgebouwd bij Centraal Beheer? Dan krijgt u 3 maanden voor uw pensioendatum een offerte van ons voor de aankoop van uw pensioen. In deze offerte gaan we uit van uw standaard pensioenregeling en toezegging. Ook ziet u een aantal keuzemogelijkheden met uw pensioenkapitaal.

Belt u ons als u ergens anders een pensioen heeft opgebouwd

Heeft u een pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u contact opnemen met Centraal Beheer. De medewerkers van de Adviesgroep Koopsommen vertellen u graag over uw mogelijkheden.

Bel bij vragen de afdeling financiële diensten: (055) 579 8100 (keuze 2)

U kunt ons altijd even bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

algemeen