Premieovereenkomst

Bijna met pensioen

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

Uw mogelijkheden rond uw pensionering

U kiest wie uw pensioen uitbetaalt
U moet uw pensioenkapitaal gebruiken voor het aankopen van een pensioen. U mag zelf kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij u dat doet. U kunt op basis van de huidige waarde een offerte opvragen bij verschillende partijen. Wij geven u geen advies over de verschillende aanbiedingen.

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan

Wilt u uw pensioen eerder ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen vervroegen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Mail ons als u hier meer informatie over wilt.

U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan

Heeft u op de einddatum nog niet direct een pensioen nodig? Stel dan de ingangsdatum van uw pensioen uit. Dit kan alleen als u doorwerkt. In loondienst of als zelfstandig ondernemer. En alleen voor het aantal uur dat u doorwerkt. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen per keer maximaal met 1 jaar uitstellen. Neem contact met ons op als u uw pensioen (deels) later wilt laten ingaan. Wij sturen u dan een “Verklaring pensioen uitstellen”.

Let op: Pensioen later laten ingaan betekent dat uw pensioenkapitaal meer kan worden. Maar ook minder.

Ook het aan te kopen pensioen kan meer of minder worden. Op de uiteindelijke einddatum stellen wij namelijk de waarde van het pensioenkapitaal vast. Hoeveel pensioen u dan kunt aankopen met het pensioenkapitaal weten wij pas op de einddatum. Dat is onder andere afhankelijk van de rentestand die dan geldt.

U kiest of u ook pensioen voor uw partner na uw overlijden verzekert

U heeft 2 mogelijkheden:

1. U gebruikt het pensioenkapitaal voor uw ouderdomspensioen

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen pensioen.

2. U gebruikt het pensioenkapitaal voor ouderdomspensioen én partnerpensioen

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner pensioen. U gebruikt hier een deel van uw pensioenkapitaal voor. U bepaalt zelf hoe hoog het partnerpensioen is. Dit kan binnen bepaalde grenzen.

Let op: U kunt deze keuze 1 keer maken!

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt eerst een paar jaar een hoger pensioen ontvangen, en daarna een lager pensioen. U kunt ook eerst een tijd een lager pensioen ontvangen, en daarna een hoger pensioen. De lage uitkering mag minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

U kunt kiezen voor een jaarlijks stijgend pensioen

U behoudt (deels) uw koopkracht door uw pensioen jaarlijks te laten verhogen. U stelt zelf vast met welk percentage dat is. U kunt kiezen tussen 1, 2 of 3%. Dit heet indexeren. Let op: hierbij is uw pensioen aan het begin van de looptijd lager dan bij een pensioen zonder indexatie.

U mag nu door nieuwe wetgeving ook een pensioen kopen waarvan de hoogte niet vaststaat. U koopt dan een zogeheten variabel pensioen. Uw pensioenkapitaal wordt dan voor een deel in aandelen belegd.

De “Wet verbeterde premieregeling” maakt het mogelijk om:

 1. Tot de pensioendatum risicovoller te beleggen in de life cycles.
 2. Door te beleggen na de pensioendatum. U koopt dan een variabele pensioenuitkering.

1 Langer risicovoller beleggen tot de pensioendatum

Belegt u volgens een life cycle? Dan beleggen we met minder risico als uw pensioendatum dichterbij komt. Maar misschien wilt u wél meer risico nemen met de beleggingen voor uw pensioen. U heeft dan kans op een hoger pensioen. Maar ook een kans op een lager pensioen als de beleggingen tegenvallen. U kunt waarschijnlijk vanaf het voorjaar van 2017 bij ons kiezen voor langer risicovoller beleggen.

2 Uw pensioenkapitaal laten doorbeleggen na pensioendatum

U koopt een variabele pensioenuitkering als u wilt doorbeleggen na pensioendatum. Uw pensioenkapitaal blijft dan na de pensioendatum voor een deel belegd in risicovolle beleggingen zoals aandelen. U heeft dan kans op een hoger pensioen. Maar het pensioen kan ook lager worden. En u heeft geen zekerheid: de hoogte van het pensioen kan veranderen.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We verwachten vanaf het voorjaar in 2017 een nieuwe life cycle aan te bieden waarmee u risicovoller kunt beleggen tot de pensioendatum.
 • We bieden alleen vaste pensioenuitkeringen aan. Doorbeleggen na de pensioendatum is bij ons niet mogelijk. U krijgt een half jaar voor uw pensioendatum informatie van ons over uw mogelijkheden met uw pensioen.

Stap voor stap naar uw pensioen

 1. Pensioeninformatie
  U krijgt 6 maanden voor uw pensioendatum informatie van ons over uw pensioen. U neemt contact met ons op als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden.
 2. Offerte
  U krijgt 3 maanden voor uw pensioendatum een offerte voor de aankoop van uw pensioen.
 3. Bevestiging
  Gaat u akkoord met de offerte? Dan krijgt u een bevestiging.
 4. Pensioen
  U krijgt in de maand dat u uw pensioendatum bereikt uw 1e pensioenbetaling. U krijgt uw pensioen rond de 25e van de maand.
 5. Overzicht
  U krijgt een uitkeringsoverzicht na de 1e keer dat u pensioen van ons kreeg. U krijgt in januari een jaaroverzicht van uw pensioen.

U krijgt van ons een offerte 3 maanden voor uw pensioendatum

Heeft u een pensioen opgebouwd bij Centraal Beheer? Dan krijgt u 3 maanden voor uw pensioendatum een offerte van ons voor de aankoop van uw pensioen. In deze offerte gaan we uit van uw standaard pensioenregeling en toezegging. Ook ziet u een aantal keuzemogelijkheden met uw pensioenkapitaal.

Belt u ons als u ergens anders een pensioen heeft opgebouwd

Heeft u een pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u contact opnemen met Centraal Beheer voor het aanvragen van een pensioenofferte.

Heeft u vragen over de pensioenofferte? Bel de afdeling Financiële Diensten: (055) 579 8100 (keuze 2)

U kunt de afdeling Financiële Diensten bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Heeft u andere vragen over uw pensioen? Bel dan de afdeling Pensioenservice: (055) 579 8027.

U kunt de afdeling Pensioenservice bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.