U bent met pensioen

Veelgestelde vragen

Over het pensioen

U bent met pensioen. U krijgt een pensioen van ons. Verandert er iets in uw leven? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen
U krijgt rond de 25e van de maand uw pensioen. Woont u in het buitenland? Dan krijgt u uw geld een aantal dagen later.
Nee. U krijgt bij een pensioenuitkering geen vakantiegeld.
Nee, dit heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Uw bijverdiensten kunnen wel gevolgen hebben voor uw belastingaangifte.

Ja, u kunt een kopie van de jaaropgave krijgen. Stuur hiervoor een mail naar pensioenservice@achmea.nl.

Noem daarin:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw Burger Service Nummer (BSN);
 • en als onderwerp ‘opvragen jaaropgave’.
Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Loonheffings­korting is een korting waardoor u minder belasting en premies betaalt. U kunt op de site van de Belastingdienst het formulier Model Opgaaf Loonheffing downloaden. Stuurt u het formulier ingevuld en ondertekend naar pensioenservice@achmea.nl. Wij passen dan de loonheffings­korting op de uitkering toe.

U kunt het ook sturen naar:
Achmea Pensioenen
AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden

TIP: Het is gebruikelijk om op de hoogste uitkering die u ontvangt loonheffings­korting aan te vragen. Als bijvoorbeeld uw salaris, uw Anw of AOW uitkering hoger is dan uw pensioen­uitkering is het raadzaam om de loonheffings­korting op deze uitkering te laten toepassen.

U kunt de loonheffings­korting stoppen door een mail naar pensioenservice@achmea.nl te sturen.

Noem daarin:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw Burger Service Nummer (BSN);
 • en als onderwerp ‘stoppen loonheffings­korting’.
U vindt hierover meer informatie op de site van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
U krijgt aan het begin van het jaar een overzicht van uw pensioenuitkering. Bent u net met pensioen? Dan krijgt u na de 1e pensioenuitkering een overzicht. Verandert er iets in de hoogte van uw uitkering? Dan krijgt u in die maand ook een overzicht.

Over het Uniform Pensioenoverzicht UPO

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt per pensioenregeling. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. U krijgt dit pensioenoverzicht elk jaar. Soms krijgt u meerdere UPO’s voor 1 pensioenregeling. U krijgt een UPO voor het deel wat al tot uitkering is gekomen en een UPO voor het pensioen dat nog niet tot uitkering is gekomen.
Alle bedragen op het UPO zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u hier nog premies en belasting over betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Het UPO is vernieuwd. Eerder kreeg u een Pensioenoverzicht voor pensioen­gerechtigden. De begrijpelijkheid is onderzocht en verbeterd in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De naam is veranderd naar Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO voor pensioen­gerechtigden is opgesteld zoals afgesproken met alle pensioen­uitvoerders.
U ziet de stand van zaken van uw pensioen per 31 december. U ziet welke uitkering u krijgt uit deze pensioenregeling.
U kunt meerdere pensioen­regelingen en/of soorten pensioen­overeenkomsten hebben. Bij ons maar bijvoorbeeld ook bij een andere werkgever. Per pensioenregeling en/of soort pensioen­overeenkomst krijgt u een UPO. Het soort overeenkomst van uw pensioenregeling staat bovenaan op de eerste pagina van uw UPO.
Een andere reden dat u meerdere UPO’s krijgt, is als wij uw verschillende pensioenen, bijvoorbeeld ouderdoms­pensioen en prepensioen, apart administreren.
U krijgt de UPO’s niet allemaal tegelijk.
U krijgt een UPO voor verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen. Dit zijn pensioen­uitkeringen bij pensionering, overlijden of arbeids­ongeschiktheid die uw ex-werkgever regelde. Een (aanvullende) lijfrente­verzekering valt bijvoorbeeld niet onder de Pensioenwet. Daarom krijgt u hiervan geen UPO.
Alle bedragen op het UPO zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u hier nog premies en belasting over betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Enige uitzondering hierop is het UPO voor een nettopensioen­regeling. Een nettopensioen­regeling is een specifieke regeling voor pensioenopbouw voor het deel van het inkomen boven de € 05.075,- (2018). Verdiende u minder dan dit? Dan heeft u geen nettopensioen­regeling.
Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). Wij vragen u de foute gegevens te laten aanpassen bij de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Geef dan de juiste gegevens schriftelijk (ondertekend) door aan ons door.
Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het UPO.
Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen nog apart administreren. U krijgt dan ook een UPO voor het partnerpensioen. Dat kan op een ander moment in het jaar zijn.
Op het UPO ziet u de gegevens zoals ze op 31 december bij ons in de administratie stonden. Mogelijk was uw echtscheiding, einde samenwoning of einde geregistreerd partnerschap op 31 december nog niet door ons verwerkt. Uw ex-partner staat dan nog op uw UPO. Op uw volgende UPO is uw scheiding wel verwerkt.

Scheiden en uit elkaar

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdoms­pensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt hier andere afspraken over maken. Dit legt u vast in het echtscheidings­convenant. Wilt u dat wij de uitkering van uw ex-partner rechtstreeks aan hem/haar overmaken? Gebruik dan het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Stuurt u het formulier binnen 2 jaar na scheidingsdatum naar ons op? Dan maken wij de uitkering over naar uw ex-partner. Stuurt u het formulier niet, of na 2 jaar op? Dan moet u zelf de uitkering overmaken naar uw ex-partner.
Heeft u ook partnerpensioen opgebouwd? Dan krijgt uw ex-partner bij uw overlijden een uitkering. Voor het recht op het partner­pensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u ons wel informeren.
Er gebeurt niets met uw pensioenuitkering. Uw ex-partner krijgt volgens de wet geen deel van uw ouderdoms­pensioen.
Heeft u partnerpensioen opgebouwd? Dan heeft uw ex-partner soms nog recht op partnerpensioen na uw overlijden. Geef het einde van uw samenwonen daarom wel aan ons door. Het kan namelijk invloed hebben op het partnerpensioen van uw (ex-)partner.

Overlijden

U hoeft het overlijden niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze gegevens van de gemeente via de Basisregistratie Personen (BRP). Ging het om een pensioenuitkering? Dan hoeft u het overlijden niet aan ons door te geven. Wij krijgen voor pensioenregelingen deze gegevens van de gemeente via de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens mogen wij helaas niet gebruiken voor andere uitkeringen. Zoals bijvoorbeeld een lijfrente- of een arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Voor die uitkeringen moet u als nabestaande het overlijden wél aan ons doorgeven.
Geef ons het overlijden alstublieft door. Stuur daarvoor een kopie van de overlijdensakte naar pensioenservice@achmea.nl.

U kunt een kopie van de overlijdensakte ook sturen naar:
Centraal Beheer
Postlocatie: AP KC
Postbus 328
8901 BC Leeuwarden
De pensioenuitkering stopt na de overlijdensmelding.
Wij kijken na de overlijdens­melding voor wie een partnerpensioen was verzekerd. Heeft u recht op een partnerpensioen? Dan krijgt u van ons informatie over het partnerpensioen.
Wij kijken na de overlijdens­melding voor wie een wezenpensioen was verzekerd. Heeft u recht op wezenpensioen? Dan krijgt u van ons informatie over het wezenpensioen.

Er zijn 2 manieren om een rekeningnummer door te geven.

 1. U mailt het inlichtingen­formulier naar: pensioenservice@centraalbeheer.nl
 2. U stuurt het inlichtingen­formulier naar:
  Centraal Beheer
  Postlocatie: AP KC
  Postbus 328
  8901 BC Leeuwarden
U krijgt van ons eerst informatie over de hoogte van de partnerpensioen- of wezen­pensioen­uitkering. U krijgt daarna rond de 25ste van de maand uw uitkering.

Samenwonen/trouwen

U bent met pensioen en u krijgt een pensioen­uitkering:
Samenwonen of trouwen na pensioendatum heeft geen gevolgen voor uw ouderdoms­pensioen­uitkering. Er is geen partnerpensioen verzekerd voor de nieuwe partner. Uw nieuwe partner krijgt dus geen pensioen na uw overlijden.

Verhuizen

U hoeft de verhuizing niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze gegevens van uw gemeente via de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens van BRP mogen wij alleen gebruiken voor pensioen. Heeft u nog andere verzekeringen bij Centraal Beheer? Bijvoorbeeld een auto- of een lijfrenteverzekering? Dan moet u de verhuizing daar wel doorgeven.
U stuurt een mail naar pensioenservice@centraalbeheer.nl. Vermeld daarin:
 • uw naam;
 • uw oude adres;
 • uw nieuwe adres;
 • uw burgerservicenummer (BSN).