Uw pensioen

 

Wat voor soort pensioenregeling heeft u?

U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. In een kort filmpje leggen we u er graag het verschil uit tussen een uitkeringsovereenkomst en premieovereenkomst. Bekijk ook ons webinar ‘even uitleg over uw uniformpensioen overzicht.

Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vooraf vast.

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet.

Uw mogelijkheden op uw pensioendatum

Nadert uw pensioendatum? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt:

  • doorwerken
  • gedeeltelijk stoppen met werken
  • volledig stoppen met werken

Werkt u (gedeeltelijk) door en wilt u uw pensioen later laten ingaan? Neem dan alstublieft 6 maanden voor uw oorspronkelijke pensioendatum contact met ons op. U ontvangt dan een “Verklaring pensioen uitstellen”. Deze vult u in en stuurt u naar ons terug.

Bereikt u de AOW-leeftijd? Dan krijgt u elke maand een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U vraagt de AOW-uitkering zelf aan. De SVB stuurt u hier meer informatie over.

Bouwde u pensioen op bij ons en laat u uw pensioen ingaan? Dan krijgt u aan het eind van elke maand een pensioenuitkering.

Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen. Heeft u een premieovereenkomst? U leest hier meer over uw mogelijkheden rond uw pensionering.

Bij een uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vooraf vast. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen. Heeft u een uitkeringsovereenkomst? U leest hier meer over uw mogelijkheden rond uw pensionering.

Wij moeten loonheffing aftrekken van het pensioen dat u van ons krijgt. Hoeveel loonheffing u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Loonheffing bestaat uit:

  • loonbelasting
  • premies volksverzekeringen
  • de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Woont u in het buitenland? Of wilt u na uw pensionering verhuizen naar het buitenland? Dan heeft dat misschien invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld over waar u belasting betaalt: in Nederland of in het land waar u woont. Of een land een belastingverdrag heeft met Nederland, bepaalt waar u belasting betaalt over uw pensioen. In de meeste gevallen is dat in het land waar u woont.

U vult elk jaar een formulier in

We hebben elk jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ nodig als u in het buitenland woont. Alleen dan kunnen we uw pensioen betalen. U krijgt dit formulier elk jaar van ons.

Soms betaalt u de zogenoemde buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wij houden deze premie in op uw pensioen. Meer informatie staat op www.buitenland.cvz.nl.

algemeen