Pensioenopbouw

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers.

De AOW is de 1e pijler. Dit is een basisinkomen dat iedereen die in Nederland woont automatisch opbouwt.

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een uitkering bovenop de AOW.

Individuele verzekeringen en bankspaarproducten vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen, gouden handdruk stamrechten en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat te dichten of eerder te stoppen met werken.

Wilt u meer weten over ��n van deze pijlers?

1e pijler: AOW 2e pijler: Pensioen 3e pijler: Lijfrente