2e pijler: Pensioen

Wat is pensioen? Pensioen is een periodieke uitkering. Bijvoorbeeld in verband met uw ouderdom (ouderdomspensioen) of overlijden (partnerpensioen). Veel werkgevers hebben een pensioenregeling. Dit betekent dat u vanaf uw pensioendatum een uitkering ontvangt. Dit kan via een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar.

De pensioenuitkering kan een ouderdomspensioen zijn waarmee u een aanvulling op de AOW (1e pijler) ontvangt. Een ouderdomspensioen kan levenslang of tijdelijk zijn. Meestal is ook een partnerpensioen onderdeel van uw pensioenregeling. Hiermee ontvangt uw partner een periodieke uitkering (levenslang of tijdelijk) als u overlijdt.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen.

Welke pensioenvormen heeft uw werkgever geregeld? Dat kunt u zien in uw pensioenreglement. Of in uw uniform pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht ziet u wat voor soort pensioenovereenkomst u heeft. Ook kunt u bij uw werkgever hiernaar informeren.

De regeling is een uitkerings- of een premieovereenkomst. In een kort filmpje ziet u het verschil tussen een uitkerings- en een premieovereenkomst:

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling? Klik dan op de juiste overeenkomst.

Wilt u meer weten over de andere pijlers?

1e pijler: AOW 3e pijler: Lijfrente