De woonquote bepaalt hoe hoog uw hypotheeklasten mogen zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen. En van de rente. Maar ook van uw leeftijd. Na uw pensioengerechtigde leeftijd mag u minder lenen.

Centraal Beheer berekent uw woonquote

Wij kijken eerst naar uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw woonquote.