Woonquote

Voor berekening van de maximale hypotheeklasten

Bij de berekening van de maximale hypotheek houden wij rekening met uw woonquote en de woningwaarde.
De woonquote bepaalt hoe hoog uw hypotheeklasten mogen zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen. En van de rente. Maar ook van uw leeftijd. Na uw pensioengerechtigde leeftijd mag u minder lenen.

Centraal Beheer berekent uw woonquote

Wij kijken eerst naar uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw woonquote.