Taxatie

Onafhankelijke waardebepaling van uw huis

Als u een hypothecaire lening wilt aanvragen voor de koop van uw huis, dan heeft u in de meeste gevallen een gevalideerd taxatierapport nodig waarin de marktwaarde van de woning staat. De taxatie van het huis is dan gedaan door een taxateur die is aangesloten bij een of meer beroepsverenigingen. Een gevalideerde taxatie kost vaak net iets meer.

Dit moet er in een taxatierapport staan

Gaat u naar een gevalideerde taxateur dan weet u dat u een compleet en volledig taxatierapport krijgt. Hierin staat de woning uitgebreid beschreven:

  • Het soort woning.
  • De grootte, aard en indeling van de woning en het perceel.
  • De ligging, uitzicht, overlast, voorzieningen in de omgeving.
  • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties.
  • Het niveau van afwerking.
  • Kwaliteit van de woning (bijv. architectuur).
  • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond? Denk aan bijvoorbeeld recht van overpad.

De kosten van een taxatie

Een taxatie van een huis kost tussen de € 550 en € 1000. Omdat het kopen van een huis al veel geld kost, loont het even om rond te kijken in taxatieland.