Schenking gebruiken voor hypotheek

Kopen, verbouwen of aflossen

Ouders kunnen hun zoon of dochter niet zomaar een bedrag schenken. Wie € 100.000,- krijgt van zijn ouders moet daarover € 9.457,- (2019) schenkbelasting betalen. Maar dat geldt niet als het geld gebruikt wordt om een huis te kopen!

Bij een schenking van ouders voor de aankoop van een eigen huis geldt er een hogere vrijstelling van de schenkbelasting. En die hogere vrijstelling geldt ook als zoon of dochter de schenking gebruikt voor een verbouwing of voor aflossing op de hypotheek. De Belastingdienst stelt hier wel voorwaarden aan.

Belastingvrij zoon of dochter helpen

Tot een bedrag van € 102.010,- is er geen schenkbelasting verschuldigd, onder deze voorwaarden:

 • Zoon of dochter (of de partner) is ouder dan 18 jaar, maar niet ouder dan 40 jaar.
 • Het geld wordt uiterlijk in het 2e jaar na de schenking gebruikt voor:
  - aankoop of verbouwing van een eigen huis
  - aflossing op de hypotheek
  - aflossing van een restschuld
  - afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten
 • Zoon of dochter kan schriftelijk bewijzen dat de schenking is gedaan en dat het geld is gebruikt voor een eigen huis.

Bekijk alle voorwaarden en het actuele vrijstellingsbedrag op de website van de Belastingdienst.

Hoe regelt u het?

Krijgt u een groot bedrag van uw ouders? Dan bent u verplicht een aangifte schenkbelasting te doen. In die aangifte vraagt u de schenkings­vrijstelling aan.