Recht van opstal

Gebruik maken van de grond van een ander

Bij recht van opstal heeft iemand iets gebouwd (of beplant) op de grond van een ander. Bijvoorbeeld een schuur of een boom die deels op de grond van de buren staat.

U kunt recht van opstal krijgen voor zo’n gebouw van de grondbezitter. U spreekt dan voorwaarden af en soms betaalt u voor het gebruik van de grond.

U kunt geen Leef Hypotheek aanvragen voor een woning waarop uitsluitend een recht van opstal geldt.