Wanneer er meer aanbod van woningen is dan vraag is er sprake van een kopersmarkt. De prijzen van de huizen zullen dan dalen.