Informatie over uw buurt

Ontdek gegevens over uw buurt

Wilt u meer weten over uw nieuwe buurt? Of onderzoeken welke woonomgeving bij u past? Dan kan deze informatie u helpen.

Er zijn verschillende websites met informatie over uw buurt

Diverse websites geven u informatie over een woonwijk, voorzieningen, sociale omstandigheden en meer. De meeste halen hun informatie bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit zijn er een aantal:

  • Cbsinuwbuurt.nl
    Het CBS biedt informatie op buurtniveau over allerlei thema’s. Bijvoorbeeld over type huishoudens, maar ook over bedrijven in de buurt. U kunt zoeken op gemeente-, buurt- en wijkniveau.

  • Leefbaarometer.nl
    De Leefbaarometer monitort de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland. En hoe deze leefbaarheid zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.