Eigenwoningschuld

Rente is aftrekbaar

 

De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek waarover u de rente mag aftrekken van de belasting. Dat kan alleen als de lening is afgesloten voor:

  • de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning
  • de afkoop van rechten van erfpacht , opstal of beklemming.

Gebruikt u een deel van de lening om uw woning in te richten? Dan is dat geen onderdeel van uw eigenwoningschuld en de rente over dit deel van de lening is dan ook niet aftrekbaar.