Opsturen van documenten

Lever alle documenten juist en op tijd aan

Centraal Beheer vraagt bij het online afsluiten van de Leef Hypotheek een aantal documenten van u. Welke documenten u moet inleveren staat precies beschreven in het ‘Voorstel met Renteaanbod’. Al die documenten hebben wij nodig om uw hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen.
Wij controleren de door u ingevulde gegevens, met de gegevens op de door u aangeleverde documenten. Zorg er dus voor dat deze gegevens altijd overeenkomen.

Levert u alle documenten juist en op tijd aan, dan weet u binnen 5 werkdagen al of uw aankoop door kan gaan.
Afhankelijk van uw aanvraag kunnen wij vragen om de volgende documenten:
Wij vragen dit om uw identiteit vast te stellen. Stuur een scan van een geldig paspoort of van een geldig Europese identiteitskaart. Maak een duidelijke scan van de volledige voorkant én de volledige achterkant van het paspoort of identiteitskaart.

Komt u uit Kroatië, dan vragen wij ook een tewerkstellingsvergunning.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat of van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. Dan moet u zich legitimeren met:
Wij vragen dit om de maximale hoogte van uw hypotheek te kunnen berekenen. De loonstrook mag niet ouder zijn dan 2 maanden vanaf ons Voorstel met Renteaanbod. Op de loonstrook moet uw rekeningnummer zichtbaar zijn. Heeft u meer dan 1 werkgever? Dan heeft u van alle werkgevers een loonstrook nodig.
Wij vragen dit om de maximale hypotheek te berekenen en om vast te stellen dat u voor langere tijd inkomen heeft. De werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden vanaf de datum van ons Voorstel met Renteaanbod en moet opgesteld zijn volgens het laatste NHG-model. De werkgeversverklaring is volledig ingevuld. Voor het beoordelen van de hypotheekaanvraag is de werkgeversverklaring leidend. Zorg ervoor dat de gegevens die u invult in de hypotheekaanvraag overeenkomen met deze werkgeversverklaring. Heeft u meer dan 1 werkgever? Lever dan van alle werkgevers een loonstrook in.
Een kopie van een bankafschrift is altijd nodig. Ook kan het zijn dat u eigen geld nodig heeft om uw hypotheek te kunnen sluiten. U kunt dan met een recent rekeningafschrift laten zien dat u voldoende eigen geld heeft.

U laat ons ook zien waar het geld vandaan komt. Zo weten we zeker dat u het kunt gebruiken voor de hypotheek en voorkomen we fraude.

Geld dat u niet kunt gebruiken voor een hypotheek is bijvoorbeeld: een geleend bedrag dat u binnenkort moet terugbetalen. Een bedrag dat op een rekening staat waar u geen vrije toegang toe heeft. En natuurlijk geld dat uit illegale activiteiten komt.
Als koopprijs van een bestaande woning geldt de koopprijs zonder roerende zaken (losse spullen in de woning). De koopprijs moet blijken uit een koopovereenkomst die is ondertekend door u en door de verkoper.
  • In het taxatierapport moet de marktwaarde vrij van huur en gebruik staan. Gaat u verbouwen en wilt u de waarde na de verbouwing voor uw hypotheekaanvraag gebruiken? Dan moet de marktwaarde na een verbouwing in het taxatierapport staan.
  • Het taxatierapport mag op de datum van de hypotheekofferte niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de waardepeildatum.
  • De taxateur mag niet direct of indirect betrokken zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering via de geldnemer, koper, verkoper, bemiddelaar of Centraal Beheer.
  • Het taxatierapport moet zijn gemaakt volgens het laatst uitgegeven model (januari 2013) van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), VastgoedPRO en VBO Makelaar.

Het taxatierapport moet zijn goedgekeurd door een gecertificeerd validatie-instituut, volgens de regels van Stichting Taxatie en Validatie (Stenv). Bij de Stenv zijn aangesloten: NWWI, TaxateursUnie, iValidatie en TaxatieValidatieIinstituut.

Wilt u geld opnemen voor een verbouwing, dan vragen wij u het formulier ‘Verbouwplan’ in te vullen. Op dit formulier vult u per onderdeel in wat u verwacht uit te geven. Op basis van de waarde van uw woning en uw plannen taxeert de makelaar de waarde van uw woning na verbouwing. Wij gaan ervan uit dat u het geld uitgeeft aan posten die u in uw begroting noemt. Besluit u later iets te wijzigen? Bijvoorbeeld om toch een goedkopere badkamer te installeren? Stuur dan voordat u de plannen uitvoert een wijziging op uw verbouwplan naar ons toe. Wij bekijken of deze wijzigingen invloed hebben op de waarde van uw woning en of eventueel een nieuwe taxatie nodig is. Als wij de wijziging hebben goedgekeurd, kunt u verder met uw verbouwing.

Echtscheidingsvonnis

Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand met daarin het echtscheidingsvonnis.
Een overlijdens­risico­verzekering is niet verplicht voor de Leef Hypotheek.

Dit is afhankelijk van uw eigen wensen. U kunt hier berekenen of een Overlijdens­risico­verzekering voor u nuttig kan zijn. Een polis meesturen is niet meer nodig.

Heeft u een studieschuld? Dan vragen we daar een overzicht van. Hoe geeft u dat ons?

  1. U stuurt een kopie van een brief van DUO waaruit de oorspronkelijke hoofdsom van uw lening blijkt.
  2. U logt in op de website van DUO. Maak een schermafbeelding van uw studieschuld. Zorg ervoor dat uw naam en de hoogte van de oorspronkelijke én huidige studieschuld op 1 afbeelding te zien zijn.