Boeterente

Berekening boeterente na 14 juli 2016

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft richtlijnen opgesteld voor de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen (voorheen bekend als boeterente). Deze vergoeding betaalt u als u meer wilt aflossen op uw hypotheek, dan in uw voorwaarden is afgesproken. Of bij een tussentijdse rentewijziging.

AFM komt met nieuwe rekenregels

Sinds 14 juli 2016 geldt de Europese Richtlijn Hypotheken in Nederland. In deze wet staan nieuwe Europese regels als u (extra) aflost op uw hypotheek. Op 20 maart heeft de toezichthouder AFM de banksector laten weten hoe we, met deze wet, de vergoeding bij (extra) aflossen moeten berekenen. Dat leidt nu tot aanscherping van de richtlijnen.

Ook Centraal Beheer volgt de aanscherpingen van de AFM op. De uitgangspunten worden met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 toegepast.

Wat betekent dit voor u?

In de komende maanden herberekent Centraal Beheer alle vergoedingen die klanten betaalden bij een wijziging van hun rentecontract sinds 14 juli 2016. Dit doen we aan de hand van de nieuwe AFM rekenregels. Heeft u te veel betaald? Dan betalen wij u het verschil terug. Met vergoeding van de wettelijke rente.

U hoeft geen actie te ondernemen

Vanaf juli informeert Centraal Beheer haar klanten die een bedrag terugkrijgen met een brief en de berekening. De uitbetaling vindt plaats voor 31 december 2017.