Belasting

Uw hypotheek heeft gevolgen voor uw belastingbetaling

Heeft u een hypotheek dan heeft dat ook gevolgen voor de belasting die u betaalt. Lees op de website van de belastingdienst alles over uw hypotheek en belasting.

Kosten van uw woning

De rente die u betaalt voor een hypotheek en sommige aankoopkosten voor de woning kunt aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Inkomsten uit uw woning

In de belastingaangifte kunt u ook inkomsten uit uw woning opgeven. Bijvoorbeeld het eigenwoningforfait? En verhuurt u (een deel van) de woning? Dan telt dat ook mee als inkomsten. De kosten die u heeft gemaakt, trekt u van de inkomsten uit uw woning. Daardoor wordt de inkomstenbelasting die u moet betalen lager.