Actievoorwaarden 'Beleggen € 65,- bonus voorjaar 2020’

Ontvang € 65,- bij een inleg van minimaal € 500,-

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’.

U opent voor het eerst een beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruikmaken van de actie 'Beleggen € 65,- bonus voorjaar 2020’.

Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor nieuwe klanten van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Hiermee belegt u in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

 1. De actieperiode loopt van 2 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Om gebruik te maken van deze actie moet uw inleg op deze datum betaald zijn op uw beleggingsrekening.
 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 65,- als:
  • u in de actieperiode uiterlijk 23 juni 2020 voor het eerst een beleggingsrekening van Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen opent;
  • u in de actieperiode minimaal € 500,- inlegt in de fondsen van Centraal Beheer. De hoogte van uw inleg toetsen wij voor aftrek van de kosten;
  • uw aankoopopdracht van minimaal € 500,- uiterlijk 30 juni 2020 betaald is
 3. De inleg van € 500,- mag u binnen de actieperiode in 1 of meerdere delen betalen.
 4. U moet de inleg van € 500,- minimaal 4 maanden beleggen in 1 of meerdere fondsen van Centraal Beheer.
 5. U kunt per persoon 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus.
 6. U ontvangt de bonus 4 maanden na uw inleg van minimaal € 500,- op uw beleggingsrekening. Een voorbeeld: u opent in april een beleggings­rekening en legt minimaal € 500,- in. Dan ontvangt u de bonus in september.
 7. De bonus van € 65,- beleggen wij voor u in een door u gekozen fonds van Centraal Beheer. Voor Fondsbeleggen ontvangt u de bonus in het mixfonds Gemiddeld. U kunt uiteraard daarna zelf kosteloos switchen naar een ander fonds.
 8. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.
 9. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 19 februari 2020. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen.
 10. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Beleggen € 65,- bonus voorjaar 2020’. Als u meedoet zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen rekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.
 11. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. 
Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees op onze website het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En de essentiële beleggersinformatie per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handels­naam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggings­instellingen van de AFM onder nummer 15001209.