Actievoorwaarden 'Beleggen € 65,- bonus najaar 2020’ 

Ontvang € 65,- bij een inleg van minimaal € 500,-

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’.

U opent voor het eerst een beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruikmaken van de actie 'Beleggen € 65,- bonus najaar 2020’.

Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor nieuwe klanten van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Hiermee belegt u in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

 1. De actieperiode loopt van 19 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Om gebruik te maken van deze actie moet uw inleg op 29 januari 2021 betaald zijn op uw beleggingsrekening.
 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 65,- als:
  • u in de actieperiode uiterlijk 22 januari 2021 voor het eerst een beleggingsrekening van Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen opent;
  • u in de actieperiode minimaal € 500,- inlegt in de fondsen van Centraal Beheer. De hoogte van uw inleg toetsen wij voor aftrek van de kosten;
  • uw aankoopopdracht van minimaal € 500,- uiterlijk 29 januari 2021 betaald is
 3. De inleg van € 500,- mag u binnen de actieperiode in 1 of meerdere delen betalen.
 4. U moet de inleg van € 500,- minimaal 4 maanden beleggen in 1 of meerdere fondsen van Centraal Beheer.
 5. Als u in de actieperiode een bedrag opneemt, wordt dit bedrag afgetrokken van uw inleg. U krijgt alleen een bonus als u € 500,- méér inlegt dan u opneemt. 
 6. U kunt per persoon 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus.
 7. U ontvangt de bonus minimaal 4 maanden na uw inleg van minimaal € 500,- op uw beleggingsrekening. U ontvangt de bonus alleen als uw inleg op het moment van uitkeren nog op uw rekening staat. Een voorbeeld: u opent in oktober een beleggings­rekening en legt minimaal € 500,- in. Dan ontvangt u de bonus in de loop van maart.
 8. De bonus van € 65,- beleggen wij voor u in een door u gekozen fonds van Centraal Beheer. Voor Fondsbeleggen ontvangt u de bonus in het mixfonds Gemiddeld. U kunt uiteraard daarna zelf kosteloos switchen naar een ander fonds.
 9. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.
 10. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 28 september 2020. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen.
 11. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Beleggen € 65,- bonus najaar 2020’. Als u meedoet zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen rekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.
 12. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. 
Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees op onze website het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En de essentiële beleggersinformatie per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.