""

Kabinet wijst plek boven de Wadden aan voor waterstof­productie

Het kabinet heeft een gebied ten noorden van de Waddeneilanden aangewezen als voorkeurs­locatie voor de eerste installatie waar op grote schaal groene waterstof geproduceerd gaat worden.
22 mrt 2023 1 minuut

Op die plek staat al een windmolenpark gepland dat de benodigde elektriciteit kan leveren. Ook ligt er een aardgasleiding die wellicht kan worden hergebruikt om waterstof aan land te brengen.

Waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water. Wanneer daarvoor elektriciteit gebruikt wordt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon of wind, geldt dat als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstofproductie kan ook helpen voorkomen dat, wanneer het hard waait, het elektriciteitsnet overbelast raakt door een surplus aan opgewekte stroom.

"Met dit plan lopen we wereldwijd voorop", denkt energieminister Rob Jetten. Door nu te besluiten waar zo'n elektrolyse‑installatie moet komen, geeft het kabinet bedrijven en andere betrokken partijen duidelijkheid, "zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken". Hij merkt ook dat er in de regio Groningen "veel draagvlak" is voor het project.