Uitstoot van broeikasgassen verder omlaag in tweede kwartaal

Nog steeds daalt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
14 sep 2023 2 minuten

Nog steeds daalt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2023 lag de uitstoot van CO2 en andere gassen 5 procent lager dan in dezelfde maanden van 2022, melden het CBS en de Emissieregistratie van het RIVM. Ook in het kwartaal hiervoor was er al een daling te zien.

De uitstoot ligt vooral lager, omdat bij het opwekken van elektriciteit 23 procent minder broeikasgassen zijn uitgestoten dit kwartaal. Dat komt onder meer omdat 42 procent minder elektriciteit werd geproduceerd uit kolen en 2 procent minder uit aardgas. Ondertussen werd er meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen dan vorig jaar.

De mobiliteitssector heeft in april, mei en juni juist 7 procent meer uitgestoten dan een jaar eerder. Volgens het CBS komt dat vooral omdat het benzineverbruik hoger lag. Ook in het eerste kwartaal steeg de uitstoot veroorzaakt door mobiliteit al.

Voor de zekerheid

Verder lag de uitstoot van de industrie en de gebouwde omgeving ook lager dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het gaat om respectievelijk een daling van 5 en 11 procent. Wel is de industrie nog steeds de sector met de grootste uitstoot - zeker 35 procent van de totale uitstoot van Nederland in dit kwartaal.

De uitstoot van broeikasgassen neemt al enkele jaren gestaag af. Het is echter nog niet zeker of het snel genoeg gaat. Uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam de afgelopen jaren meerdere keren naar voren dat het doel nog niet in zicht is. Het kabinet wil de uitstoot in 2030 met 55 procent hebben verminderd ten opzichte van 1990. Voor de zekerheid mikt het op 60 procent.