""

West-Europa verbruikt ruim een vijfde minder gas

Huishoudens en bedrijven in West-Europa hebben in oktober ruim een vijfde minder gas verbruikt. Lidstaten van de Europese Unie hebben hun burgers meermaals opgeroepen om hun energieverbruik te minderen omdat er anders tekorten zouden ontstaan na het dichtdraaien van de Russische gaskraan.

Marktonderzoeker EnergyScan, onderdeel van het Franse energieconcern Engie, meldt dat de vraag naar gas in West-Europese landen met 22 procent is gedaald. Veel mensen en bedrijven zien zich door de torenhoge prijzen voor gas gedwongen minder te verbruiken. Daarnaast is het herfstweer tot nu toe erg mild.

Het sterkst daalde het gasverbruik voor woningen, bedrijfspanden en kleine industriebedrijven. Elektriciteitscentrales verbruikten juist meer gas doordat Frankrijk minder kernenergie produceert vanwege onderhoudsproblemen met een aantal reactoren.


Afname verbruik Nederland

In Nederland lag het gasverbruik vorige week zo'n 33 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije drie jaren, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op een speciale website over de gasleveringszekerheid.


In combinatie met de forse toestroom van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en goed gevulde gasopslagen in de EU ebben de zorgen over acute gastekorten in Europa als gevolg van de Russische acties enigszins weg. Dat is ook terug te zien in de gasprijzen op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam. Een megawattuur gas kostte daar 109 euro, wat 29 procent minder is dan een maand geleden. Wel is de prijs drie keer zo hoog als het gemiddelde voor deze periode in de afgelopen vijf jaar.