ACM maakt experimenten met waterstof in woonwijk mogelijk

Netbeheerders en energieleveranciers mogen binnenkort gaan experimenteren met waterstof voor de verwarming van huizen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat proefprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving toe als bedrijven "de veiligheid van projecten goed borgen" en zich houden aan de regels voor consumentenbescherming.

De ACM stelt regels op om de proeven mogelijk te maken, vooruitlopend op nieuwe wetgeving hierover. "Het is voor de energietransitie belangrijk dat bedrijven en consumenten ervaring opdoen met het gebruik van waterstof. Uitgangspunt daarbij is dat er voor consumenten geen verschil is tussen verwarmen met waterstof of met aardgas", aldus de ACM. Zo moet de leverancier ervoor zorgen dat er altijd voldoende waterstofgas geleverd wordt en moet duidelijk zijn wat de kosten zijn voor de consument. Daarbij moeten de tarieven "redelijk" zijn.

De consumentenautoriteit geeft ook aan wat er moet gebeuren als een project niet succesvol is. "Zo moet de netbeheerder de situatie van voor de pilot kosteloos herstellen als de levering van waterstof niet langer gegarandeerd kan worden." Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan regels voor de veiligheid van waterstofpilots.