""

Jetten: EU-akkoord over gasprijsplafond in zicht

Energieminister Rob Jetten is optimistisch dat volgende week een EU-akkoord kan worden gesloten over een maximumprijs voor gas. Na een dag onderhandelen in Brussel met zijn Europese collega's zei hij dat er "enorme vooruitgang" is geboekt om tegemoet te komen aan de zorgen van Nederland over leveringszekerheid. 
14 dec 2022 2 minuten

De 27 landen werden het dinsdag nog niet eens, maar volgens Jetten worden de komende dagen benut om achter de schermen een compromis te smeden.

De lidstaten proberen het al weken eens te worden over een gasprijs­plafond. De Europese Commissie heeft een "correctie­mechanisme" voorgesteld dat automatisch in werking zou moeten treden als de prijs op de gastermijn­markt in Amsterdam gedurende een bepaald aantal dagen achter elkaar boven een van tevoren vastgesteld prijsplafond blijft pieken. Jetten zei na afloop dat het overleg constructief was geweest. Hij heeft naar eigen zeggen voor het eerst begrip gemerkt bij anders­denkende lidstaten voor landen als Nederland die huiveren voor marktingrijpen.

Bij een prijsplafond bestaat het risico dat leveranciers elders dan in de EU hun gas gaan verkopen, is de Nederlandse zorg. Volgens Jetten zijn er nu afspraken gemaakt dat het correctie­mechanisme "wordt uitgezet" zodra dat het geval is. Nu moet er volgens hem vooral worden gewerkt aan een akkoord over "wanneer het mechanisme wordt aangezet". "Er zijn verschillende kampen", aldus Jetten, die van elkaar verschillende maximum­prijzen voor ogen hebben.

Jetten zei dat het prijs­mechanisme "een van de meest impactvolle" is van alle maatregelen die de EU de afgelopen tien maanden heeft getroffen om de hoge energieprijzen in toom te houden en om goed voorbereid de winter in te gaan.

De felste voorstanders van een zo laag mogelijk prijsplafond blokkeren intussen nog andere mogelijkheden om de gasprijs te drukken, zoals gezamenlijk gas inkopen. Als maandag een deal zou worden bereikt dan gaat die blokkade van tafel.