Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

WW en loongerelateerde WGA

De maximumduur van de WW is sinds 1 januari 2016 stapsgewijs gedaald van 38 maanden naar de nieuwe grens van 24 maanden per 1 april 2019. Ook de maximumduur van de loongerelateerde WGA-uitkering is op dezelfde manier teruggebracht. Een overzicht.

De WW-uitkeringsduur hangt af van het arbeidsverleden. De regels zijn erg ingewikkeld. Allereerst hebben werknemers minimaal drie maanden recht op een WW-uitkering. Voor deze drie maanden WW moet een werknemer voldoen aan een ‘wekeneis’. Dit betekent dat hij de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken werkte.
Werknemers kunnen een langere WW-uitkering krijgen als ze ook aan de jareneis voldoen. Daarvoor moeten ze in de vijf kalenderjaren voordat ze werkloos werden, minimaal vier kalenderjaren voldoende hebben gewerkt. Hierbij moeten ze in een jaar minimaal 208 uur sv-loon (socialeverzekeringsloon, loon waarover werknemers belastingen en sociale premies betalen) hebben ontvangen. De jaareis van 208 of meer uren sv-loon in een jaar geldt per 1 januari 2013. Tot 1 januari 2013 telt een jaar mee als arbeidsverleden als de werknemer over minstens 52 dagen sv-loon ontving. Bij het arbeidsverleden kunnen ook jaren horen waarin iemand niet werkte, bijvoorbeeld vanwege mantelzorg. 
Verder maakt het uit of het arbeidsverleden korter of langer is dan tien jaar. Bij minder dan tien jaar arbeidsverleden heeft de werknemer voor ieder volledig kalenderjaar recht op een maand WW-uitkering. Zeven jaar arbeidsverleden betekent dus zeven maanden WW. Is het arbeidsverleden tien jaar of langer, dan hebben werknemers voor ieder jaar voor 1 januari 2016 recht op een maand WW. Voor ieder jaar arbeidsverleden na 1 januari 2016 kunnen ze aanspraak maken op een halve maand. Iemand die vanaf 2000 werkt, heeft dus bij werkloosheid vanaf 1 januari 2020 recht op zeventien en een halve maand WW (zestien maanden voor 2000-2016 plus drie keer een halve maand voor 2017-2019). Hierbij geldt de maximum WW-duur van 24 maanden, behalve als dat in een cao anders is geregeld.

Er kan overigens ook sprake zijn van een zogeheten ‘fictief’ arbeidsverleden. Dit bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat werknemers achttien werden tot en met 1997. Daarbij maakt het niet uit of ze in die periode wel of niet werkten. 
De maximumduur van de loongerelateerde WGA-uitkering is ook stapsgewijs omlaag gegaan van 38 naar 24 maanden per 1 april 2019. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer heeft na de eerste twee ziektejaren recht op zo’n uitkering. Net als bij de WW hangt de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering af van het arbeidsverleden. De regels voor de duur en opbouw zijn ook gelijk aan die van een WW-uitkering. Na de loongerelateerde WGA-uitkering stroomt de werknemer eventueel door naar een WGA-loonaanvulling- of -vervolguitkering. De kortere duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is gunstig voor werkgevers. Dit beperkt de premie die aan UWV of een verzekeraar (bij eigenrisicodragerschap) betaald moet worden.

Werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW en loongerelateerde WGA-uitkering repareren tot maximaal 38 maanden. Dat moeten zij dan afspreken in een cao. Werknemers die langer dan tien jaar hebben gewerkt en onder zo’n cao vallen, bouwen een hele maand WW of loongerelateerde WGA per gewerkt jaar op tot een maximum van 38 maanden. Een eigen privaat fonds van de sociale partners, de Stichting Private aanvulling WW en WGA (PAWW), beheert de premies en uitkeringen. De werknemers in de betreffende branche betalen hiervoor premie uit hun brutoloon. Deze premie bedraagt 0,30 procent in 2019 en stijgt jaarlijks met 0,10 procent tot 0,60 procent in 2022. Hun werkgever draagt deze af aan de PAWW.

Let goed op of uw branche de maximumduur van de WW en de loongerelateerde WGA-uitkering repareert via de PAWW. U kunt dan tijdig uw loonadministratie gereed maken voor de afdracht van de PAWW-premie. 
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals. Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.
Bron: PWnet.nl