Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Soepel werken met thuiswerkers? Maak duidelijke afspraken 

Thuiswerken is populair. Volgens het CBS werkte vorig jaar in ons land al bijna 1 op de 3 werknemers regelmatig of af en toe thuis . Maar wat betekent dit voor u als werkgever?

Voordelen van thuiswerken

Files, een rumoerige kantoortuin, besprekingen. Op kantoor werken heeft enkele nadelen. Thuiswerken is voor veel werknemers dan ook een uitkomst. Ze kunnen zich daar beter op hun werk concentreren. Ook scheelt het reistijd. En ze hebben daarbij meer vrijheid om zorgtaken op zich te nemen. Door de Wet flexibel werken hebben Nederlandse werknemers ruimte om in overleg met hun werkgever te bepalen waar en wanneer zij hun werk doen. 
Een goed bureau, een verstelbare stoel, de juiste verlichting. Op kantoor is dat alles netjes geregeld. De grote vraag: waar werkt een thuiswerker? Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om thuiswerkers te helpen bij het inrichten van een goede werkplek in hun woning.
Om te beginnen, kunt u ze een arbochecklist geven. Staan er na het invullen nog dingen op die lijst die een medewerker niet afgevinkt heeft? Dan voldoet de werkplek nog niet aan de wettelijke eisen. Als werkgever moet u de werknemer dan helpen om zijn of haar thuiswerkplek aan te passen.
De arbochecklist is nog maar een klein deel van wat er bij thuiswerken komt kijken. Zo is het ook gebruikelijk om afspraken over telewerken vast te leggen. Wanneer is de medewerker bereikbaar? Om welke werkzaamheden gaat het? En hoe regelt u de informatiebeveiliging en privacyaspecten? In deze overeenkomst staan natuurlijk ook de eisen vanuit de Arbowet nog even duidelijk op een rij. Zo weet de medewerker precies waar hij of zij tijdens een thuiswerkdag aan toe is. En u ook. Voor een checklist rondom telewerken: download ons e-book ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden ’. 
Met de werkkostenregeling heeft de overheid de belastingvoordelen voor thuiswerkers verder beperkt. Geeft u een thuiswerker een vergoeding voor zijn of haar thuiswerkplek? Dan ziet de fiscus dat al snel als belastbaar loon. Maar er zijn uitzonderingen. Zo vallen hulpmiddelen zoals een computer, mobiele telefoon en tablet meestal niet onder het belastbare loon. Als u duidelijk aantoont dat de medewerker deze nodig heeft voor het werk, hoeft hij of zij daar geen extra loonbelasting voor te betalen. Datzelfde geldt voor de internetverbinding, software en arbovoorzieningen op de thuiswerkplek.

Kortom: thuiswerken gaat echt veel verder dan het openklappen van een laptop op het huisadres.Download ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2019’
Wilt u meer weten over de Wet flexibel werken? Wat u te doen staat als een medewerker thuis wil werken? Of bent u op zoek naar informatie over andere arbeidsvoorwaarden? Download dan nu ons e-book ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2019’. De 17de editie alweer. Ook dit jaar vindt u in dat e-book een onmisbaar en actueel overzicht van de huidige wetgeving.